Om tidningen

Vad är Kvällsstunden?

Kvällsstunden är en veckotidning som startades redan 1938, då i blygsam skala som några förströelsesidor i Västmanlands Nyheter. Ganska snart blev det en egen bilaga i tidningen och sedan en fristående tidning på egna ben med riksspridning. Mannen bakom tidningen hette Anton Olsson och han kom att bli tidningens redaktör i nästan 40 år. Hans tanke var att ge läsarna ”god, intressant och spännande förströelseläsning”. Den ambitionen genomsyrar tidningen än i dag. Kvällsstunden ska också vara ett ”folkbildningsuniversitet” som ger nya kunskaper och tankar. I dag har Kvällsstunden en prenumererad upplaga på 40800 exemplar (TS 2014). Antalet läsare är dock långt fler än vad den officiella upplagesiffran visar. Få tidningar lånas mellan människor i samma utsträckning. En försiktig beräkning säger att det varje vecka samlas mer än 150 000 läsare kring Kvällsstunden.

Kvällsstunden drivs i privat regi och är helt fristående. Det innebär att den inte är knuten till någon organisation eller intressegrupp och är både politiskt och religiöst neutral. Kvällsstunden utkommer en gång i veckan till sina prenumeranter.

Om vår webplats

Kvällsstunden har funnits på nätet sedan 1999. Syftet med hemsidan är främst att kunna ge extra service till våra befintliga prenumeranter, alltså ett komplement till vår befintliga kundtjänst. Den skall samtidigt ge icke-läsare en chans att bekanta sig närmare med tidningen. Från hemsidan skall våra besökare enkelt kunna teckna, förnya eller ge bort prenumerationer, adressändra, få svar på de vanligaste frågorna osv. Samtidigt vill vi poängtera att hemsidan inte på något sätt ersätter papperstidningen. Kvällsstunden är en tidning i pappersform och vi ämnar vara det även i fortsättningen. Tryckt är tryggt! Det tycker i alla fall vi!

Comments are closed