Rättelser

Rättelser

Rätt skall vara rätt och rätta oss om vi har fel…
Skicka ett mejl till redaktion@tidningshuset.se om du ser något fel i tidningen eller på hemsidan som du tycker borde rättas till.

Kvällsstunden nummer 47, 2015

– Chevrolet av fel årsmodell. På sid 5 i nr 47 finns en bild som tros vara tagen 1933, men det måste vara fel. Bilen på bilden är med stor säkerhet en Chevrolet modell 1936!

Torsten Stener

Kvällsstunden nummer 46, 2015

– Rätt å i Huseby. Ån vid vars mynning Huseby bruk ligger heter Helige å, inte Helgeå som uppgavs i nr 46.

Redaktionen

Kvällsstunden nummer 45, 2015

Fel om Dan Andersson-dikt. I nr 45 står dikten Till min far av Dan Andersson. Den är från 1922, står det, men eftersom Dan Andersson dog 1920 så är det fel. Det är ofta fel uppgifter i tidningen. Försök att kontrollera uppgifterna bättre innan det kommer i tryck.

Lars Byström

Svar: Dan Andersson dog mycket riktigt 1920. Men han efterlämnade ett antal dikter, och Till min far publicerades postumt 1922. Vilket det naturligtvis borde ha stått.

Redaktionen

Kvällsstunden nummer 43, 2015

– Fel om malmlaster. I artikeln om LKAB och Kiruna i nr 43 blev det fel beträffande de kvantiteter järnmalm som dagligen fraktas från gruvan. I tidningen nämndes att cirka 30 ton körs per dag med egna tåg till hamnarna i Luleå och Narvik. Men 30 ton är i stället den högsta tillåtna axellasten på malmbanan. Den dagliga fraktvolymen av järnmalmsprodukter är hela 100000 ton och varje tågvagn lastar cirka 100 ton. Vår medarbetare Lennart Berns lät LKAB granska innehållet före publicering, men felet slank ändå igenom. En erfaren gruvarbetare i Kvällsstundens läsekrets var den som upptäckte galenskapen – så att rätt sent omsider kunde bli rätt.

Kvällsstunden nummer 43, 2015

– Fel i Bildkrysset. I Kvällsstunden nr 43 har det letat sig in ett fel i Bildkrysset. Vid nyckeln ”Känd Sandell” blir lösningen ”Bie”. Om det existerar en person vid namn Bie Sandell är det just denna som åsyftas. Om inte är svaret helt enkelt bara fel. Vi beklagar detta.

Kvällsstunden nummer 40, 2015

– Felaktig nyckel i Stora Krysset 40. I Kvällsstunden nr 40 har det letat sig in ett fel i Stora krysset. Nyckeln ”5 dec.” skall vara ”5 aug.”

Kvällsstunden nummer 39, 2015

– Felaktig nyckel i bildkrysset 39. I Kvällsstunden nr 39 har det letat sig in ett fel i Bildkrysset. ”Värmlandsort” skall bytas till ”Härjedalsort”.

Kvällsstunden nummer 36, 2015

– Fel lösning till Sudoku Medel i 36. I Kvällsstunden nr 36 har fel lösning till Sudoku Medel blivit publicerad. Nedan följer den rätta lösningen. Vi beklagar detta.

Comments are closed