Kvällsstundens integritetspolicy

Vi på Kvällsstunden är måna och vill värna om våra kunders personliga integritet. Därför är vi glada om du vill ta en stund och läsa igenom Kvällsstundens integritetspolicy. I den hittar du bland annat information om hur vi på Kvällsstunden hanterar och lagrar de personuppgifter som vi samlar in om dig när du som kund eller användare nyttjar någon av våra tjänster eller besöker vår hemsida. Om du har frågor som rör informationen i detta dokument är du alltid hjärtligt välkommen att höra av dig till vår kundtjänst, via e-post eller telefon.

 

Vilka vi är

Tidningen Kvällsstunden samt kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB i Västerås.
Organisationsnr: 556294-1665
Postadress: Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås
Telefon Kundtjänst: 021-19 04 15
Chefredaktör / ansvarig utgivare: Agnetha Brolin, agnetha.brolin@tidningshuset.com
VD: Ewa Helmrich, ewa.helmrich@tidningshuset.com
Vår fullständiga webbplatsadress är: https://kvallsstunden.se.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Ansvar för personuppgifter

Kvällsstunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och hanteras inom ramen för tidningens dagliga verksamhet. De personuppgifter som behandlas och hanteras hos Kvällsstunden, insamlas främst genom:

1. formulär som finns på denna webbplats

2. fysiska kuponger (exempelvis via erbjudanden och annonser)

3. e-post

4. telefonsamtal

 

Insamlade personuppgifter och data används av Kvällsstunden i första hand för att kunna fullfölja åtaganden gentemot företagets kunder såsom leverans av fysiska och digitala produkter.

 

Kontaktformulär

Personuppgifter som lämnas via formulär på hemsidan (kvallsstunden.se) samlas in och lagras, förutom på Kvällsstundens interna kunddatabas, hos ett antal externa underleverantörer. Dessa företag, i likhet med Kvällsstunden, lagrar och hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s regler gällande insamling, hantering och lagring av personuppgifter, den så kallade GDPR-lagen. Ingen av dessa företag skickar extern information eller reklam till dig som användare. Dessa företag används av Kvällsstunden enbart i syfte att hantera specifika funktioner som behövs i Kvällsstundens dagliga verksamhet.

 

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett webbkonto och loggar in på detta via denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” vid inloggningen kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga (exempel på sådana webbplatser är facebook och youtube).

 

Vilka vi delar dina data med

Kvällsstunden delar inga personuppgifter med andra företag annat än de underleverantörer som vi samarbetar med och inga personuppgifter används för kommunikation och/eller marknadsföring av annan part än Kvällsstunden. Kvällsstunden har separata personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med de underleverantörer vi samarbetar med. Det innebär att alla personuppgifter som hanteras mellan Kvällsstunden och berörda underleverantörer hanteras i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är den lag som sedan den 25 maj 2018 ersatt den gamla personuppgiftslagen (PUL) och gäller för samtliga företag i världen som hanterar en EU-medborgares personuppgifter. Kvällsstunden använder tjänster från flera företag för insamling och hantering av personuppgifter via hemsidan, exempelvis jotform.com (för diverse formulär som finns på kvallsstunden.se), stripe.com (för hantering av kortbetalningar), Swish (för hantering av betalningar med tjänsten Swish) och Infosoft (Kvällsstundens ordinarie kunddatabas).

Så länge behåller vi dina uppgifter

Om du skriver en kommentar på vår hemsida kommer denna och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på denna webbplats, exempelvis skapar ett webbkonto eller registrerar sig för Kvällsstundens Nyhetsbrevet, sparar vi även de personuppgifter man anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst. Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Personuppgifter som lagras på Kvällsstundens övriga interna kunddatasystem sparas under hela den period som du har en aktiv kundrelation med Kvällsstunden. Dina kunduppgifter sparas därefter i max två år, eller tills dess du begär fullständig makulering av dina personuppgifter från Kvällsstundens kundsystem (läs mer om detta i nästa stycke).

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett webbkonto hos Kvällsstunden eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Som innehavare av ett webbkonto på denna webbplats har du själv möjlighet att när som helst radera ditt konto, inklusive all personlig data som du lämnat i samband med registrering och användning av kontot. Personuppgifter som lagras på Kvällsstundens övriga kunddatasystem makuleras på kundens skriftliga begäran, eller automatiskt efter två år efter senast avslutad kundaktivitet.

 

Frågor?

Om du undrar över något kring Kvällsstundens integritetspolicy eller något annat som rör våra rutiner kring personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Kvällsstunden. Kontaktuppgifter till Kvällsstunden hittar du om du klickar här.

 

Senast uppdaterat 2023-11-10

Du är på väg att logga ut.
Vill du fortsätta?

Just nu har du inga aktiva prenumerationer på E-TIDNINGEN eller TALTIDNINGEN.
Välj ett alternativ nedan för att köpa och aktivera önskad digital prenumeration av Kvällsstunden.

Saknar du ett webbkonto? Du skapar enkelt ett kostnadsfritt konto härifrån.