rättelser

Rätt skall vara rätt, så rätta oss gärna om vi har fel…

Skicka ett mejl till redaktion@tidningshuset.com om du ser något fel i tidningen eller på hemsidan som du tycker borde uppmärksammas.

Kvällsstunden vecka 29, 2024

Fel i krysset Stora krysset 

Tyvärr så blev det fel Stora Kryss i vecka 29 så det blev en upprepning från vecka 28 – det är alltså samma kryss i både vecka 28 och 29.
Vi ber om ursäkt för misstaget.

Vi kommer att dra dubbelt så många vinnare för vecka 28.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 16, 2024

Fel i Bildkrysset vecka 16

Tredje raden från botten, 12 rutor in står nyckeln “TOM NORD”.

Det är tyvärr fel, initialerna ska vara TM – för att det ska stämma med vågräta nyckeln “TÄCKER HIMLEN IBLAND”.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 13, 2024

Fel i Bildkrysset vecka 13

I veckans Bildkryss har det smygit sig in två fel. 

På rad 3 längst till höger, ska det vara en pil som visar lodrätt ner. Från nyckeln “Kan få månen att försvinna”.

På rad 8, längst till höger, saknas en nyckel med frågan “Julitös” där svaret ska skrivas lodrätt under.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 8, 2024

Fel lösningar i Nian

På Nian, i Kvällsstunden nummer 8, publicerades tyvärr fel lösning. Så här kommer den:

akut gask guska hack hank huka hunk hustak kant kast kaus khan khat knas knast knut knuta kung kuscha kust kuta kuts nucka sank sankt schakt SCHAKTUGN skat skut skuta snack stack stank stuck stuk stuka suck sucka suckat sukta tack tank tanks task tukan ukas uska.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 6, 2024

Fel i Stora krysset vecka 6

En av alla våra kära kryssare, Birger, skriver följande till oss angående Stora krysset i nr 6:

”Jag är tveksam till ett ord i Stora krysset, vecka 6. På näst nedersta raden står PLANLÄGGA. Mitt svar blir ******** och därför tycker jag att ledordet borde ha varit PLANLAGDA.”

Vi kan bara hålla med, beklaga och tacka för att ni är så uppmärksamma.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 5, 2024

Dubbelfel i Stora krysset vecka 5

1. En av alla våra kära kryssare, Nils, skriver följande till oss angående Stora krysset i nr 5:

I Kvällsstunden vecka 5, Stora krysset, får jag nyckeln ”Ouppskattad” till att bli “Misskändad”. Men nog borde det väl ha varit “Misskänd”. Eller?

Vi kan bara hålla med.

2. I samma kryss finns även en nyckel som lyder “KREUGER I KRASCH 1931”. Byt denna nyckel till “… DEN FÖRSKRÄCKLIGE” istället så blir lösningen mer logisk.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 50, 2023

Fel lösning på Finn Sex Fel vecka 50

På FINN SEX FEL i nummer 50 har fel lösning publicerats. Så här kommer nu rätt lösning. Vi beklagar missen.

Redaktionen

Julbilagan Juletid (vecka 50, 2023)

Fel i quizzet i Juletid

Det letade sig in ett fel i quizzet Det hände 2023 på sidan 12 i julbilagan vecka 50. Fråga nummer två efterfrågade vad Jane Cederqvist gjorde för speciell prestation i sin ungdom. Det rätta svaret är att hon vann en silvermedalj i OS i Rom. I svarsalternativet och i facit står det att hon tog en guldmedalj, vilket alltså är fel.

Vi beklagar missen.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 46, 2023

Fel i receptet vecka 46

Gäller Amerikanska frukostmuffins. I receptet är antalet ägg som anges helt galet! Det ska vara 1 ½ ägg och inget annat. Vi beklagar denna miss.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 46, 2023

Fel båt i nummer 46
Tyvärr publicerade vi en felaktig bild av  båten Per Brahe, en något större båt än den som förliste i Vättern 1918. På bilden här nedan syns en korrekt bild av olycksfartyget Per Brahe. Vi beklagar missen!

 

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 42, 2023

Fel bilder på Upplands-bruken


I vårt landskapsnummer om Uppland i nummer 42 blev siffrorna som visar de Uppländska vallonbruken omkastade. Så bilderna 4–7 stämde inte med den publicerade texten. Vi beklagar felet och parar här ihop bruken med rätt siffra:

Nummer 4 är Karlholms bruk, nummer 5 är Hargs bruk, nummer 6 är Lövsta bruk och nummer 7 visar Gimo bruk.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 41, 2023

Fel i Bildkrysset 41
På Bildkrysset i nummer 41 har det återigen fallit bort en fortsättningspil. Denna gången gäller det vå “vinkelpilar” fallit bort ur svarsrutorna under nyckeln DEKORERA. Vi beklagar detta och tackar alla uppmärksamma kryssare som påpekat felaktigheten.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 40, 2023

Fel i Bildkrysset 40
På Bildkrysset i nummer 40 har två “vinkelpilar” fallit bort ur rutorna, dels vid nyckeln ÅRKLYKOR och dels vid BLIR KLÄDD. Vi beklagar detta och hoppas att det nu blir lättare att få ihop svaren. Vi tackar särskilt Ulf Bergström för uppmärksamheten och för uppsträckningen.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 34, 2023

Fel i Lilla krysset
På Lilla krysset i nummer 34 har konstruktören tänkt en smula fel när han efterfrågar antal barn i en bokserie av Enid Blyton. Om man lägger till barnens hund så blir siffran i krysset rätt.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 19, 2023

Fel svar på veckans 3×3
På 3×3 i nummer 19 har fel svar presenterats för en av frågorna, den under kategorin “NATURVETENSKAP”. Svaret på denna fråga är naturligtvis Månen och inte planeten Mars som felaktigt angavs. Anledningen till detta var att frågan i sista stund byttes ut, men svaret blev aldrig ändrat. Vi beklagar missen och tackar som vanligt för att ni uppmärksammar oss på felaktigheter.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 12, 2023

Fel lösning på NIAN vecka 12
Veckans NIAN har tyvärr fått fel lösning på sidan 26. Här kommer därför den rätta:

ambis ambo Bali basfiol bias bila bisam bola bolma booma fals fial fila filma fisa flams flisa islam ISLAMOFOB lafs Laos lias lisa lisma loma mafioso Mali malis mila mola mosa ofas sambo sila slaf slam smila sola somali.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 10, 2023

Fel i Bildkrysset 10
Översta raden trede rutan står det RÖTSUMPA, det finns inget som heter så utan det ska vara RÖTSIMPA.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 7, 2023

Fel i Finn sex fel
Fler fel än vi tänkt oss blev det i “Finn sex fel” i nummer 7. Här lade vi nämligen in helt fel bild i lösningen. Bra då att vi har uppmärksamma läsare, som Anita Robinson, som kan ta oss i örat. Här kommer den rätta lösningen på de sex felen i nummer 7.

 

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 6, 2023

Ännu en utebliven lösning till landskapskrysset
Landskapskrysset Södermanland i nummer 6 saknade den utlovade lösningen på sidan 27 i tidningen. Vi redovisar den här istället och beklagar misstaget.

Redaktionen

 

Kvällsstunden vecka 6, 2023

Dubbelfel i Bildkrysset 6
1. I nyckeln “I Blekinge skärgård”. I det tänkta svaret har ett “K” fallit bort. Vi beklagar detta.

2. Uppe i vänstra hörnet – det saknas en pil till svaret till frågan “frukt” – svaret ska alltså vara en frukt på 5 bokstäver.

Vi beklagar felen.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 5, 2023

Fel i Stora krysset 5
Nere i högra hörnet står det “Faligt organ” som nyckel – det ska vara “fackligt organ”

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 3, 2023

Fel i receptet
I receptet “Gratinerad fransk löksoppa” som fanns i Kvällsstunden vecka 3, angavs det fel enhet för vattnet. I receptet står 1 1/4 dl vatten men det ska vara 1,25 liter.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 3, 2023

Utebliven lösning till landskapskrysset
Landskapskrysset Dalarna i nummer tre saknade den utlovade lösningen på sidan 27 i tidningen. Vi redovisar den här istället och beklagar misstaget.

Redaktionen

 

Kvällsstunden vecka 2, 2023

Fel i Bildkrysset vecka 2
I Bildkrysset vecka 2 finns en nyckel som lyder  “LAND I SYDAFRIKA”. Rätt nyckel skall vara “LAND I SYDAMERIKA”. Vi tackar Rolf Mührer för uppmärksamheten.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 49, 2022

Lösning på svåra sudoku
I nummer 49 hade dessvärre facit på det svåra sudokut ersatts av spelplanen. Vi ber om ursäkt för detta och här kommer facit. 

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 37, 2022

Slarvfel i Stora krysset
Prenumeranten Tommy Bengtsson och flera andra har uppmärksammat oss på några felaktigheter i Stora krysset vecka 37. Förutom ett par stavfel och en borttappad ledtråd vill vi göra er uppmärksamma på två saker.

• Ledtråden “Två i ananas”. Här blir svaret ett annat än det förväntade.
• Ledtråden “Bär Nisse” skall i stället vara “Bär luva”.

Konstruktören beklagar missarna och lovar bättring.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 34, 2022

Nej där går gränsen, Bertil!
“Geografifrågan på 3×3, vecka 34 står det att riksgränsen flyttades ut i Östersjön och Öresund, vilket är fel. Vid freden i Brömsebro fick Sverige Halland på 30 år. Först vid freden i Roskilde, 13 år senare, flyttades gränsen Sverige-Danmark ut i havet.”

Så skriver läsaren Bertil Holmén till oss. Kvällsstundens Bertil Florén tackar i sin tur för tillrättavisandet.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 33, 2022

Fick barn på äldre dar…
I artikeln om Anna Bååt, på sidan 21 i nummer 33, anges felaktigt att Anna får sitt tredje barn 2011 och det fjärde år 2012. Rätt skall givetvis vara 1611 respektive 1612.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 32, 2022

Järnvågen – en järnväg?
I artikeln om Anders Lindeberg på sidan 21, vecka 32 talas det om “Järnvågen”. Det står att detta är “en järnväg i Göteborg”. Det som åsyftades i artikeln var myndigheten Järnvågen, en myndighet som fanns i Göteborg på 1700-1800-talen och inget annat.

Vi beklagar förvirringen som detta kan ha skapat.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 31, 2022

Fel i Bildkrysset 31
I detta kryss i nedre högra hörnet finns en nyckel som lyder “HA”. 
Där ska svaret vara “äga”, men då svaret på nyckeln “MODIG” är “orädd” så blir svaret på “HA” ägä istället. 

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 23, 2022

Fel i Stora krysset 23
I detta kryss finns en nyckel som lyder “Gotlandskommun”. Här ska det istället vara “Tätort på Gotland”. Tack till Rolf Mührer och alla ni andra som har huvudet på skaft när inte vi har det.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 20, 2022

Fel i Stora krysset 20
Det finns en nyckel på 5:e raden från vänster där det står “Flyter Donau igenom”. Frågan ska istället vara “Flyter Moldau (eller Vitava, som den också kallas) igenom”.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 16, 2022

Vart tog äggen vägen?
På matsidan vecka 19 finns ett recept på Torta Paradiso och där äggen råkat halka bort från receptlistan. Det skall läggas 4 stycken ägg till det publicerade receptet i tidningen. Beklagar detta!

Ulla Mossgård

Kvällsstunden vecka 19, 2022

Fel lösningar på Sudokun
I Kvällsstunden vecka 19 har lösningarna till både Lätta och Svåra Sudokut blivit fel. Vi beklagar detta. Lösningen till dessa skall vara följande.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 16, 2022

Fel i Stora krysset 16
Det finns i Stora krysset vecka 16 en nyckel som lyder “Anslöt Norge till 1949“. Denna nyckel är fel och ska istället vara “Rymdstyrelse i USA

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 7, 2022

Stavfel i Bildkrysset

I Bildkrysset vecka 7 har man stavat fel på en nyckel. “Självande” står det. “Skälvande” ska det givetvis stå.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 7, 2022

Inget socker?!?

Flera läsare, som gett sig i kast med att baka kärleksmums efter Ulla Mossegårds recept i nummer 7, har uppmärksammat oss på att det saknas socker i receptet. 2 dl socker skall finnas med bland ingredienserna. 

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 7, 2022

Fel land!

I Lilla krysset vecka 7, vågrätt 18 skall det stå “Peru” och inte “Argentina”.
 

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 47, 2021

Fel i Stora krysset 47

I Stora Krysset nummer 47 har det tyvärr ”fallit bort” en ruta. Svaret till ”Tar pugilisten till”, får helt enkelt inte plats, rutan till den sista bokstaven fattas.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 41, 2021

Fel i Bildkrysset 41 

I Bildkrysset vecka 41 finns nyckeln “Delstat i USA”. Här kommer svaret tyvärr bli felstavat, då ett “A”har blivit ett “E”.

 

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 36, 2021

Fel i Lilla krysset 36 

I Lilla krysset vecka 36, lodrätt 11, skall det stå “Ekberg” och inte “Ekman”.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 35, 2021

Fel i Stora krysset 35 

I Stora krysset vecka 35 har tryckfelsnisse varit i farten igen. I en av nycklarna står det VETE. Korrekt nyckel skall vara VÄTE.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 34, 2021

Fel i Stora krysset 34 

I Stora krysset vecka 34 finns en nyckel som lyder “DOTTER TILL SYSTER”. Denna nyckel är fel och borde istället vara “SON TILL SYSTER” för att svaret skall bli riktigt. Vi beklagar missen.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 33, 2021

Fel i Stora krysset 33 

I Stora krysset vecka 33 finns en nyckel som lyder “Närketidning”. Denna nyckel är fel och borde istället vara “Känt uppslagsverk”. Tack till Gerd Stenberg för tillrättavisningen. Vi beklagar missen.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 33, 2021

Dubbelfel i fiskartikeln. 

I artikeln om våra (nästan) bortglömda matfiskar som vi hade vecka 33 letade det sig in lite “fula fiskar”, både i text och bild. Detta lät naturskribenten, författaren och fiskexperten Hasse Jansson oss förstå:

Guldsparider, eller på svenska guldbraxen (Sparus aurata).
– Fiskbilden på första sidan, vecka 33, 2021 som ska illustrera sista sidans artikel om bortglömda “svenska” matfiskar visar två stycken GULDSPARIDER, eller på svenska guldbraxen (Sparus aurata) – utbredning södra Atlanten och Medelhavet. Det är en vanlig odlingsfisk i Medelhavet, och som importerad allt oftare förekommande i svenska fiskdiskar. På engelska heter den Golden sea bream, bream=braxen. Sedan heter det inte “En av de bortglömda matfiskarna är braxen, av arten karpfiskar…” Det borde istället ha formulerats att braxen är en art i familjen karpfiskar.
 
Vi tackar Hasse Jansson för både tillrättavisandet och lektionen i fiskkunskap och beklagar samtidigt felaktigheterna. 

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 32, 2021

Ett vikingaskepp i raketfart? 

Nej ingalunda. I artikeln om Sigrid Storråda i nr 32 angavs fel hastigheter för vikingaskeppet. Skeppets maxfart med motor är tio knop och när man ror kan båten komma upp i maximalt sex knop. Vid en segling till Hamburg år 2000 kom Storråda upp i imponerande 13 knop.

Vi beklagar de felaktiga uppgifterna i tidningen och tackar alla uppmärksamma läsare för att ni såg det som vi borde ha sett.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 29, 2021

Dubbelel i Stora krysset 29 

I Stora krysset vecka 29 har det letat sig in två felaktigheter. Ordet “IMMIG” fick i detta kryss bli både nyckeln – och svaret. I en annan nyckel står det “TÄTT BUSKAGE”. Byt ut denna nyckel mot “MISSUNNSAMT” istället så kommer det gå ihop sig betydligt bättre. Vi beklagar felen och tackar Gerd Stenberg och flera andra för att ni är uppmärksamma.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 22, 2021

En borttappad fortsättningspil. 

På Stora Krysset vecka 22 har en liten högervriden fortsättningspil fallit bort. På nyckeln “Ordning och reda” skall svaret bestå av sju bokstäver,

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 19, 2021

Rumphuggen inledningsspalt.

I mitt Inledningsvis denna vecka har Kristi himmelsfärd inte fått en fullständig förklaring. Meningen som föll bort i krönikan är följande:

”På Kristi himmelsfärdsdag lämnade Jesus jorden och fördes upp till himlen, enligt Nya Testamentet.”

Marc Löfgren

Kvällsstunden vecka 14, 2021

Fel Örträsk på kartan.

I Kvällsstundens vecka 14 publicerades en felaktig karta till artikeln om “När dammen i Örträsk brast”. Det var dessvärre “fel” Örträsk som markerades ut. Detta var något som bland annat Hans E Andersson i Tranås uppmärksammade oss på. Här följer därför en (förhoppningsvis) mer korrekt kartbild på Örträsk och dess omgivning. Vi beklagar slarvet.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 8, 2021

Dumt i Bildkrysset 9.

I Kvällsstundens bildkryss vecka 9 blev svaret till ”resandefolk” ”tattare”. Kvällsstunden beklagar djupt detta olämpliga svar. Resandefolket gick förr under benämningen tattare eller zigenare, benämningar som i dag anses nedsättande.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 9, 2021

Mer än ett podium.

På Stora krysset vecka 8 finns nyckeln PODIUM. Detta skall istället vara PODIER, alltså i plural. Tack Nils af Geijerstam för att du uppmärksammade oss på detta.

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 5, 2021

Litet fel i Stora krysset.

På stora krysset vecka 5 har konstruktören halkat lite på tangentbordet. Nyckeln VÅTSRV ska naturligtvis vara VÅTARV

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 5, 2021

Fel årtal under bilden.

På uppslaget i nummer 5, det om Melodifestivalen och ESC, slank ett felaktigt årtal in under bilden med Lill Lindfors. Året som Sverige anordnade ESC var 1985 och inte 1987 som angavs i tidningen. 

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 2, 2021

Mera smör!

På matsidan vecka 2 smög det sig in ett fel i receptet på rågkakor (kaffekakor). Det ska vara 400 gram smör i stället för 200 gram. Det är en stor sats som räcker till cirka 100 kakor i stället för 50 som angavs.
Vi beklagar felet.

 

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 2, 2021

Fel i Bildkrysset vecka 2

I Bildkrysset vecka 2, under bilden, längst till vänster högst upp, efterfrågas Leas bror. Detta är fel! Vi efterfrågar istället “Leas far”. Vi beklagar felet.

 

 

Redaktionen

Kvällsstunden vecka 1, 2021

För lite gult i Bildkrysset…

I Bildkrysset vecka 1 saknas det gul färg i några rutor. Lösningen bör ändå bli densamma om man fokuserar på orden mellan pilarna istället.

 

Redaktionen

Ett fin-fint erbjudande

Telefon: 021-19 04 15

Mejla kundtjänst: Klicka här

Post:
Kvällsstunden
Klockartorpsgatan 14
723 44 Västerås

Kvällsstunden och kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB. Ansvarig utgivare: Agnetha Brolin. Alla kontaktuppgifter till redaktionen hittar du här.

5/5

Om du har en minut över så skulle vi verkligen uppskatta om du ville lämna ett omdöme om Tidningen Kvällsstunden på vår facebook eller Google. Klicka bara på någon av knapparna nedan.Tack!

Matmamman
Matmamman
06:15 04 Jul 24
Klassisk veckotidning som värnar kulturarvet och som... uppmärksammar sådant som de flesta andra veckotidningar missar. I Kvällsstunden kan du läsa om det mesta!läs mer
Irja Carlsson
Irja Carlsson
14:29 11 Feb 24
Blandat innehåll -- något för alla. Hög kvalité på... artiklarna, kan läsas flera gånger!!!läs mer
Bo Eriksson
Bo Eriksson
11:17 08 Feb 24
Intressant läsning, helst om gamla tider!.
BarbrosPerenner&Träd
BarbrosPerenner&Träd
18:32 16 May 23
Mycket läsvärd, intressanta artiklar. Rekommenderas varmt.
Rose-marie Nilsson
Rose-marie Nilsson
18:14 04 Jan 23
En av de få utgivningar som går i tionde-arv och läses av... alla dessa arvingar/ Leifläs mer
Svante Uller
Svante Uller
22:21 21 Sep 22
En trevlig läsning med ofta ny information i varje nummer.
Thomas Finnberg
Thomas Finnberg
13:46 23 Mar 22
Bra,intressant läsning,fina bilder, brett utbud och... trevliga romaner. korsorden.läs mer
Pia Müller
Pia Müller
12:08 02 Jan 22
Tidning som handlar om lite av varje. En tidning med ofta... intressanta reportage som gör en på gott humör.läs mer
Marie-Louice Börjesson
Marie-Louice Börjesson
13:11 07 Mar 21
Bra reportage som sträcker sig inom alla kategorier.
Ur... historisk synpunkt, Fantastisk.
Inga lögner bara fakta.
Man blir harmonisk bara av att veta att den återkommer 1 ggr/vecka! ❤️
Tack även för era klurigheter såsom bl.a korsorden.
läs mer
Britt Gustafsson
Britt Gustafsson
17:46 10 Nov 20
Den innehåller mycket intressanta reportage
Ulf Löfström
Ulf Löfström
22:34 22 Oct 20
En bra tidning, sprider inte lögner som kvällstidningarna,... berättar fina historier o reportage om det som hänt.läs mer
Nils Dahlgren
Nils Dahlgren
15:25 21 Oct 20
I stort sett allting, utom en del gnällspikar på... "insändarsidorna"! En utomordentligt bra tidning. Intressant, underhållande, bildande!😊😃läs mer
Janne Ek
Janne Ek
07:33 22 Sep 20
Bra och intressant läsning, allmänbildande
Alf Ahlstedt
Alf Ahlstedt
07:14 08 May 20
Staffan Kvist
Staffan Kvist
13:17 02 Apr 20
Att läsa reportagen är så spännande
Inga-Lisa Gustavsson
Inga-Lisa Gustavsson
18:53 16 Jan 20
Många fina reportage om olika orter i Sverige, dessutom... gammaldags romaner och noveller.läs mer
Inga-Britt IB Gustafsson
Inga-Britt IB Gustafsson
15:50 04 Nov 19
Intressanta artiklar, både historiska och i realtid.... Rogivande, avstressande läsning. Gillar den lite gammeldags känslan, både namnet och typsnittet känns trevligt. Har fått vänner att både prova tidningen och bli prenumeranter 🙂läs mer
Bertil Berg
Bertil Berg
08:29 06 Oct 19
Bra reportage, blandat historiskt & nutid
Rune Ljungströmmer
Rune Ljungströmmer
17:05 10 Jul 19
Mycket läsning för mycket lite pengar, delar med grannen... dessutom😍läs mer
Sune Hedström
Sune Hedström
07:17 01 May 19
Reportage om intressanta personer från förr.
The Porsche 924 driver
The Porsche 924 driver
10:55 27 Apr 19
Jätte bra tidning
Gun-Britt Wittgren
Gun-Britt Wittgren
13:45 09 Apr 19
Mycket att läsa både dåtid och nutid
Kent Eriksson
Kent Eriksson
20:06 04 Apr 19
En allmänbildande tidning med intressanta artiklar om vår... historia, kultur, natur och nöjesprofiler. Finurliga korsord och lärorika teman om våra landskap. Alltid överraskande texter. Lär känna Sverige, läs Kvällsstunden. Skönt befriat från kändistrams, latte-eufori och hälsofrälsning 😎läs mer
Jonny Lundström
Jonny Lundström
19:20 31 Mar 19
Tycker att mycket är bra med Kvällsstunden. Främst Noveller... och "Läsarnas egna berättelser" Även kul att läsa om Skådespelare och artister. Korsordet är bra. Helt enkelt en mångsidig tidning.läs mer
John Tjörngren
John Tjörngren
17:02 23 Feb 19
Många intressanta artiklar !
Conny Herbertsson
Conny Herbertsson
16:01 15 Jan 19
Mycket innehållsrik,läsvärd i högsta grad.
Monica Werner
Monica Werner
22:48 01 Jan 19
Att det är en riktig papperstidning som vi faktiskt inte... upptäckt förrän vi själva nått 80-årssträcket. Längtar efter den då det är mycket att läsa för oss bägge två.
God fortsättning på 2019 från två som tänker hänga med
läs mer
Sölve Dahlberg
Sölve Dahlberg
20:56 08 Dec 18
Jag trivs med Kvällstunden.Det är blandat i den.För var och... en.läs mer
Lasseman Svensson
Lasseman Svensson
20:09 15 Oct 18
Jag är 67 år inne på mitt snart 68:tionde år och är inte... allt för gammalmodig, jag gillar Kvällsstunden och finner ro i att bläddra i denna tidning.
Som sagt det är trevligt att bläddra i en riktig tidning i denna digitaliserade värld.
läs mer
Christina Ögrim
Christina Ögrim
13:42 16 May 18
ETT STORT JUBILEUMSGRATTIS till Kvällsstunden 80 år!
Jag... förstår verkligen varför ni finns kvar efter 80 år.
Det är en tidning som jag läser med förtjusning och förväntan. Tittar ivrigt och längtansfullt efter brevbäraren varje tisdag.
Älskar er traditionella och lättlästa layout. Modernisera för allt i världen ingenting! Njutningen av att läsa en äkta papperstidning i behändigt format - HELT UTAN ANNONSER - är ovärderlig.
Era artiklar och reportage är alltid intressanta och läsvärda. Många gånger om celebriteter från förr i tiden, och som verkligen behöver dras fram ur glömskan. Det blir för mig en nostalgitripp down the memory lane.
Er digitala service gör det enkelt, bekvämt - och gratis - att lämna tävlingssvar. Sedan är det bara att ivrigt invänta lottvinsterna. Dessutom är det perfekt storlek på korsordsrutorna, så texten blir lättläst för en starropererad.
Nu i vecka 20 har Kvällsstunden dessutom förärat mig med en helsida om "Rännstensungen från Götgatan 83". Det har gjort mig alldeles varm om hjärtat och oerhört stolt och glad. Då kan jag inte göra annat än att ge Kvällsstunden
FEM SKINANDE GULDSTJÄRNOR
läs mer
Kenneth Falk
Kenneth Falk
15:45 24 Apr 18
Några tycker att tidningens framtoning är gammalmodig, jag... tycker det är en styrka. Att i denna digitaliserade värld få hålla i en papperstidning som påminner om tidningarna som fanns när jag växte upp är en lisa för själen, för även om man hänger med något så när i det moderna mediabruset så känner man sig ganska vilsen ibland. Så snälla, vik inte av från Era traditioner. Dessutom gillar jag den redaktionella texten och dess innehållläs mer
Ingrid Sjödin-Lindström
Ingrid Sjödin-Lindström
13:34 18 Feb 18
Mysig tidning, gillar Sverige-resan; vad finns i våra olika... landskap.
Gunillas kök och stök, bra maträtter och bak, inte så komplicerade.
Lagom svåra korsord och finurliga Naturfrågor.
Sport, nöjes m fl profiler som blir roliga att minnas.
Hela tidningen läsvärd.
Hälsar Ingrid i Västerbotten.
läs mer
Birgitta Nilsson
Birgitta Nilsson
10:55 15 Feb 18
Jag ser fram mot att få denna tidning varje vecka.Den är så... befriande fri från skvaller och har istället intressanta artiklar om allt mellan himmel och jord.Fakta om nöjesprofiler från förr och nu, natur,geografi och läsarnas egna bidrag i form av foton,noveller och minnen.m.m..Att det finns en så här religiöst och politiskt oberoende tidning med fakta och underhållning i lätt tillgängligt format tycker jag är unikt.Personligen är jag också road av hjärngympan korsorden ger;-)läs mer
Ann Christine Eriksson
Ann Christine Eriksson
13:03 14 Feb 18
En mycket bra tidning!
Ronny W-vik
Ronny W-vik
08:28 18 Jan 18
Undebar tidning är 33 år men tycker den är intressant
Ingrid Eriksson
Ingrid Eriksson
10:04 01 Dec 17
Har haft den för flera år sen ..tycker jättemycket om denna... härliga tidning..lite nostalgi i den sååå Härligt!!!läs mer
Christina Lind
Christina Lind
09:33 12 Oct 17
Verkligen ett guldkorn. Mycket spännande och intressant... läsning blandat med recept och korsord!läs mer
Bodil Widén
Bodil Widén
16:51 02 Oct 17
Anitha Säll
Anitha Säll
14:46 28 Apr 16
Fler recensioner
js_loader
Dela Kvällsstunden!

Nyhetsbrevet

Vill du ha information, erbjudanden och rabatter från Kvällsstunden?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

När du registrerar dig på Nyhetsbrevet samtycker du till att få exempelvis erbjudanden, rabatter och allmän information från Kvällsstunden via e-post. Du kan när som helst säga ifrån din prenumeration på nyhetsbrevet om du inte längre vill ha det.

Lyssna på Radio Viking här! Klicka på radion för att starta!

radioRV7

Du är på väg att logga ut.
Vill du fortsätta?

Just nu har du inga aktiva prenumerationer på E-TIDNINGEN eller TALTIDNINGEN.
Välj ett alternativ nedan för att köpa och aktivera önskad digital prenumeration av Kvällsstunden.

Saknar du ett webbkonto? Du skapar enkelt ett kostnadsfritt konto härifrån.