Allmänna villkor för köp i Butiken:

Följande villkor gäller för köp och beställningar från Kvällsstundens webbplats:

För att Kvällsstunden (nedan kallad “vi/oss/företaget”) ska kunna godkänna och genomföra ett köp eller en beställning från denna webbplats krävs att kunden (nedan kallad “du/kunden”) läst samt godtagit nedanstående villkor. Detta görs genom att kunden kryssar i rutan bredvid “Jag har läst och godkänner Butikens villkor”.

 

KÖPINFORMATION OCH LEVERANSVILLKOR

 

Priser

Alla priser i Butiken anges i SEK (svenska kronor) och inklusive moms. Totalkostnaden för köpet kommer att framkomma tydligt innan slutlig beställning och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i tidningen eller på webbplatsen samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

 

Leveranser

Leverans av fysiska produkter: Flera produkter i Kvällsstundens webbutik (Butiken) är endast avsedda för kunder bosatta i Sverige. Leveranser av fysiska produkter, exempelvis papperstidningen, kan endast ske till adresser som finns inom Sveriges gränser. Kunder bosatta utanför Sveriges gränser hänvisas till Kvällsstundens kundtjänst för vidare information.

Leverans av digitala produkter: För att Kvällsstunden skall kunna leverera en digital produkt, såsom e-tidningen eller taltidningen krävs att du som kund har tillgång till en internetuppkopplad enhet, exempelvis en läsplatta (surfplatta) eller dator. Kvällsstunden tillhandahåller inte sådan utrustning och står ej heller för några tillkommande kostnader för internetanslutning, abonnemangskostnader eller dylikt.

Leveranstider: Våra normala leveranstider är 0-7 arbetsdagar, beroende på vald produkt, tjänst eller betalsätt. Vid lyckade kortbetalningar skall digitala varor, såsom e-tidningen och taltidningen, i normalfall levereras inom 0-2 arbetsdagar. Beställningar lagda på helger (samt allmänna helgdagar) behandlas i normalfall (och tidigast) under nästföljande vardag. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress kundtjanst@tidningshuset.se eller via telefon på 021-19 04 15.

Frakt

Alla produkter och tjänster som säljs via Butiken levereras ”fraktfritt”. Det vill säga att alla priser som anges även inkluderar eventuella fraktkostnader.

 

Köp

När du slutfört ett köp i Kvällsstundens webbutik (Butiken) skickas omgående en orderbekräftelse till den e-postadress du anger i formuläret under ”Faktureringsadress” i Kassan. I bekräftelsen finner du uppgifter om produkten/tjänsten, pris, betalsätt, fakturerings- och leveransadress.

Om du inte får, eller något är fel i, orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till kundtjanst@tidningshuset.se eller till telefon 021-19 04 15. 

 

Erbjudanden och rabatter

Ett erbjudande i Butiken kan, om inget annat anges, endast utnyttjas en gång per hushåll eller användare. I vissa fall krävs att du har ett webbkonto på kvallsstunden.se, samt vara inloggad på kontot för att rabatten skall kunna utnyttjas.

 

Digitala filer och upphovsrätt

Allt digitalt material som säljs via Kvällsstundens webbutik är skyddat enligt upphovsrättslagen. Det vill säga att digitala produkter som du köper och laddar ner från Kvällsstunden, såsom e-tidningen och tal-tidningen, under inga omständigheter får kopieras, skrivas ut, ändras, omarbetas, spridas eller på annat sätt delas vidare. Alla överträdelser i detta hänseende som kommer till Kvällsstundens kännedom kommer att beivras och varje enskilt fall kommer därefter bedömas och utredas i enlighet med gällande lag om upphovsrätt. Kvällsstunden förbehåller sig därtill rätten att neka eller ej godkänna framtida köp i Butiken om Kvällsstunden misstänker (eller tidigare konstaterat) att en kund brutit mot reglerna om upphovsrätten enligt ovan.

 

Betalning och betalsätt

Kvällsstunden kräver en lyckad betalning innan en beställning kan godkännas och levereras. Beroende på vilken produkt/tjänst som du väljer att köpa i Butiken erbjuds du olika typer av betalningssätt i Kassan. 

Vid betalning med konto- eller kreditkort behandlas betalningen av STRIPE som är en säker elektronisk betalningslösning för e-handel. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk kring PCI DSS. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS. 

Vid betalning med Swish sker detta i enlighet med gällande avtal och metoder som du (kunden) har tecknat med din bank. Ytterligare utrustning och tjänster, såsom en smart telefon och mobilt bank-ID, kan behövas för att köpet skall kunna genomföras.

Vid betalning via pappersfaktura skickas en faktura på papper till den i Kassan angivna faktureringsadressen. Fakturan skapas från Kvällsstundens interna kunddatasystem och skickas ut via post. Pappersfakturor kan bara erhållas vid köp av fysiska produkter och skickas endast till fakturamottagare vars adress finns inom Sveriges gränser.

Vid betalning via autogiro gäller att du (kunden) ombesörjer att ett medgivande för autogiro fylls i och skickas in per post enligt instruktioner från Kvällsstunden. En sådan blankett för medgivande kan erhållas av Kvällsstunden på kundens begäran. 

 

Ångerrätt, reklamation och klagomål

Vid köp och beställningar av fysiska varor i Kvällsstundens webbutik lämnas 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten (den lagstiftade) gäller normalt sett inte vid köp av digitala produkter/tjänster men Kvällsstunden åtar sig däremot att tillsammans med dig som kund utreda om något är fel på den levererade produkten/tjänsten. Om det därvid kan bevisas att produkten/tjänsten inte håller det som angivits i beskrivningen av den vid köptillfället kan du alltid begära hel eller delvis återbetalning av summan som du betalat för den. 

 

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist uppstår och denna inte kan lösas i samförstånd med Kvällsstunden och dig, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

 

ALLMÄN INFORMATION OM SÄKERHET, INTEGRITET SAMT HANTERING AV PERSONUPPGIFTER PÅ KVALLSSTUNDEN.SE

 

Säkerhet på webbplatsen (SSL)

Kvällsstundens hemsida samt Butiken använder sig av en så kallad ”säker anslutning”. Detta betyder att all känslig information som skickas från eller till dig via kvallsstunden.se krypteras med hjälp av SSL (Secure Sockets Layer). Denna kryptering finns i första hand för att skydda dina personliga data, såsom person- och kortuppgifter.

 

Skapande av webbkonto på kvallsstunden.se

Om du i samband med en order eller beställning skapar ett webbkonto på kvallsstunden.se medger du samtidigt att Kvällsstunden samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter som du lämnar i samband med registrering och användning av ditt konto (mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan du dels läsa i Kvällsstundens integritetspolicy och dels, mer kortfattat, i nästföljande stycke). Du kan när som helst radera ditt konto från kvallsstunden.se och på så sätt radera all data som vi har lagrade om dig på vårt interna e-handelssystem (exempelvis personuppgifter, digitala köp, orderinformation och dylikt). Ett webbkonto på kvallsstunden.se är personligt och får ej delas med flera personer. Du är personligt ansvarig för att användarnamn och lösenord som hör till kontot skyddas och inte hamnar i orätta händer. Kvällsstunden rekommenderar att du undviker att logga in på ditt konto på en dator (eller annan enhet) som står i offentliga miljöer eller allmänna lokaler. Var noga med att alltid logga ut från ditt konto när det inte används.

 

Insamling, hantering och lagring av personuppgifter och GDPR

Vi hanterar och sparar dina kunduppgifter digitalt, i första hand för att kunna genomföra ditt köp och leverans i samband med din beställning. Dina e-post- telefon- och adressuppgifter kan i vissa fall även komma att användas av Kvällsstunden i informations- reklam- och marknadsföringssyfte. Kvällsstunden lämnar dock aldrig ut personuppgifter till tredje part. Du som kund har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

 

Cookies

Kvällsstundens webbplats använder sig, i likhet med de flesta hemsidor, av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbplatsen blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbplatsen optimalt bör du alltså tillåta cookies i din webbläsare. Cookies används främst för att ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. På denna webbplatsen används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse.

 

ÖVRIGT

 

Ändringar av de Allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller köp från webbplatsen. Eventuella ändringar i Kvällsstundens allmänna villkor, avtal samt integritetspolicy kommuniceras i första hand via Kvällsstundens mejlutskick ”Nyhetsbrevet”. Kvällsstunden rekommenderar därför alla användare och kunder på kvallsstunden.se att registrera sig för detta nyhetsbrev.

 

 

Underleverantörer

Kvällsstunden är huvudansvarig för de uppgifter som samlas in på kvallsstunden.se. För hantering av prenumerationer, personuppgifter, webb- och butiksfunktioner, betalningar, kundinformation via mejl och dylikt använder sig Kvällsstunden av ett antal underleverantörer. Exempel på dessa är Infosoft, WordPress, Woocommerce, Jotform, Stripe, och Mailchimp. Mer om hur Kvällsstunden tillsammans med våra underleverantörer arbetar med och hanterar personuppgifter finns att läsa i Kvällsstundens integritetspolicy.

 

OM FÖRETAGET

 

Nedan finner du företagsinformation för tidningen Kvällsstunden samt kontaktuppgifter:

Företagsnamn: Tidningshuset Kvällsstunden AB

Organisationsnummer: 556294-1665

 

Postadress:

Kvällsstunden

Klockartorpsgatan 14

723 44 Västerås

 

Kunftjänst:

Telefon: 021-19 04 15

Mejladress: kundtjanst@tidningshuset.com

Fullständig webbplatsadress: https://kvallsstunden.se

 

Kontakt

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka i första hand ett mail till kundtjanst@tidningshuset.se med ditt ärende, dina kontaktuppgifter samt eventuellt ordernummer om din fråga avser en specifik order/beställning. Vår ambition är att återkomma med svar till dig inom 48 timmar (ej helger). Om ditt ärende är brådskande kan du även prova att ringa Kvällsstundens kundtjänst under våra telefontider på 021-19 04 15

 

Ovanstående villkor uppdaterades senast: 

2022-02-02

Du är på väg att logga ut.
Vill du fortsätta?

Just nu har du inga aktiva prenumerationer på E-TIDNINGEN eller TALTIDNINGEN.
Välj ett alternativ nedan för att köpa och aktivera önskad digital prenumeration av Kvällsstunden.

Delad glädje är dubbel glädje,
och i bästa fall mångdubblad!
Missa inte denna fantastiska möjlighet!

Så här går det till:
Ge bort ett gratisnummer av Kvällsstunden till ett obegränsat antal vänner och bekanta. Tala bara om för oss vilka de är så ordnar vi så att de får ett nummer hem i brevlådan. Om de sedan skulle välja att teckna en egen prenumeration på Kvällsstunden (hel- eller halvår) så får både du och din vän förlängd prenumeration. Ju fler du värvar desto fler månader förlänger vi din prenumeration med – helt kostnadsfritt!

Som tack för att du hjälper oss att sprida Kvällsstunden...
• Om din vän väljer att teckna ett HELÅR av Kvällsstunden förlänger vi både din och vännens prenumeration med TVÅ månader (8 nummer).
• Om din vän tecknar ett HALVÅR av Kvällsstunden förlänger vi både din och vännens prenumeration med EN månad (4 nummer).

En kostnadsfri prenumeration?
Så om sex av dina vänner skulle teckna en helårsprenumeration, så förlänger vi, kostnadsfritt, din nuvarande prenumeration med ett helt år! Om du "värvar" tolv personer förlängs den med två år, osv...

Kom ihåg: Du har inget att förlora!
Erbjudandet är helt "riskfritt". Så länge du är prenumerant får du ge bort hur många gratisnummer du önskar till personer du tror skulle uppskatta tidningen. Erbjudandet medför inga kostnader och inte några krav på vidare prenumeration eller andra åtaganden.

Saknar du ett webbkonto? Du skapar enkelt ett kostnadsfritt konto härifrån.