Färjkarlens hus i bakgrunden ägs av Bengt Lundin, Haparanda, på bilden. Det är stadens äldsta hus från 1600-talet som föreningen Norden vill bevara till eftervärlden.
De vill rädda Färjkarlens hus
Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på email
Skicka som e-post

I Haparanda står ett gammalt hus från 1600-talet. Huset kallas för ”Färjkarlens hus” – det härrör från tiden då roddarmadamer och färjkarlar livnärde sig på att ro personer över gränsälven, Torneälv, mellan svenska Haparanda och finska Torneå.

 

På den tiden fanns ingen broförbindelse, som i dag, mellan gränsstäderna. I ”Färjkarlens hus” bodde under århundrandena flera roddarmadamer och även färjkarlar. Deras liv och leverne har i dag formats till en kulturhistorisk epok mycket värd att bevara både för Haparanda och Torneå. 

Föreningen Nordens lokalavdelning i Haparanda hoppas och anser att ”Färjkarlens hus” ska rustas upp till en kulturhistorisk symbol för gränslivet vid det som i dag kallas världens fredligaste gräns och som under krigsåren 1914–18 även fungerade som ”världens nålsöga” – porten till världens länder som annars hade stängda gränser.

 

Kulturhistoria

– I dag saknar vi byggnader som har betydelse för gränsstäderna Haparandas och Torneås gemensamma historia och dess framtid, säger föreningens ordförande, Ola Backe, Haparanda, som står bakom förslaget till ett bevarande. 

Huset ägs av Bengt Lundin, Haparanda. Han och många andra inom förvaltningen i Haparanda anser och tror på en upprustning av Färjkarlens hus. Även finska Torneås Nordenförening stöder förslaget. 

Färjkarlens hus står kvar på sin ursprungliga plats sedan det byggdes – bara det doftar kulturhistoria. Och huset i sig skulle kunna fungera som en turistmagnet.

– Huset och platsen skapar unika förutsättningar att ge framtida besökare inblick i det liv människorna levde på den tiden. Även ur kommande generationers synvinkel vore det tragiskt att inte ta till vara möjligheten som huset kan erbjuda, menar Backe. 

 

Lagt rivningen på hyllan

Förslaget är att via ekonomiskt bidrag rusta upp huset så att det kan erbjudas lokaler till föreningar och utställningslokaler. Ägaren Bengt Lundin hade först tänkt riva huset, men har nu lyssnat på dem som vill bevara det. Nu ligger det en ansökan hos länsstyrelsen om renoveringsbidrag. Under 2019 ska beslut tas angående räddningsåtgärderna. Riksantikvarieämbetet är det som fördelar ekonomiskt stöd till kulturverksamhet av det slag som nu föreslås

– Jag är inte ute efter att för egen del göra några ekonomiska vinster på att huset bevaras, säger ägaren Bengt Lundin, som stoppat undan kofoten och yxan i samband med sina första rivningsplaner. 

Länsstyrelsens kulturpersonal har tittat närmare på huset och inför en kommande ansiktslyftning beräknar kostnaderna för detta till omkring en miljon kronor.

Hurvida ”madamerna” vid svensk-finska gränsen var en mer organiserad yrkesgrupp eller skrå är inte känt, men damerna i fråga måste ändå ha varit till stor nytta för öst-västliga resanden och kommunikationer. 

 

Text och foto:

Jan Gustavsson

Fotnot:

Tillstånd för roddarmadammer gavs länge till gifta kvinnor vars make inte kunde försörja dem; från 1700-talet blev yrket mer reserverat för kvinnorna. 1772 räknades 68 båtar på nio stationer i Stockholm. 1856 fanns 96 roddarlag med båtar som tog 20–25 personer. Vilket ”krävde sin kvinna” vid årorna. Båtfärderna föredrogs före vandringar på de stenlagda, kullriga gatorna.

Ola Backe, ordförande i föreningen Norden i Haparanda, vill öppna Färjkarlens hus för allmänheten.

Roddarmadam Eva-Caisa sist vid årorna

Eva Caisa Berg var den sista roddarmadamen på Torneälven. Hon var också en av de sista madamerna som bodde i ”Färjkarlens hus” på 1850-talet. 

 

Roddarmadammer är kända i Stockholm ända sedan 1400-talet och som ett kollektiv inom färjedrivarnas skrå på 1600-talet fram till mitten på 1800-talet.

Exakt hur roddarmadamernas liv fungerade vid gränsen mellan Haparanda och Torneå är inte känt. Hur långt tillbaka i tiden roddarmadamer förekommit uppe vid gränsen är inte heller känt men antagligen till närmare slutet av 1800-talet. Men att det är en verksamhet som från minst 1700-talet förekommit i mer organiserad form är nog ingen överdrift. 

Dessa kvinnor hade sina bostäder i ”Färjkarlens hus”. Eva Caisa Berg var en av dem. 

Roddarmadamerna var kvinnor, många änkor, som jobbade med ”sjötaxiverksamheten” mellan olika holmar och fastlandet. Ett uppdrag de fick för att kunna försörja sin familj där maken dött eller var sjuk eller kanske omkommit i krig. 

För ortsbor var båtfärden billigare än för besökare/främlingar; priset en till fyra shilling banco, enligt lokalhistorikern Lennart Lindfors. 

”Nålsöga” var gränsövergången vid Krimkriget 1853–56. Världens transporter av människor på flykt, post och varor krävde en ”gränsöppning” till övriga världen. Haparanda fick den rollen, som ”Nålsöga”, vid första världskriget – en stad i världen, när världen kom till Haparanda. 

År 1888 öppnades den privatbyggda bron, ”Handolinska bron”, mellan Haparanda och Torneå. Den kom att ersätta roddarnas arbete. Bron byggdes från Färjkarlens hus och var i bruk till början på 1930-talet då den ersattes med en vägbank.

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på email
Skicka som e-post

Nyhetsbrevet

Vill du ha information, erbjudanden och rabatter från Kvällsstunden?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

När du registrerar dig på Nyhetsbrevet samtycker du till att få exempelvis erbjudanden, rabatter och allmän information från Kvällsstunden via e-post. Du kan när som helst säga ifrån din prenumeration på nyhetsbrevet om du inte längre vill ha det.

Kontakta oss

Telefon:
021-19 04 15

 

Mejl: Klicka här

 

Post:
Kvällsstunden
Box 1080
721 27 Västerås

Kvällsstunden och kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB. Ansvarig utgivare: Kalle Östgren. Mer information om Kvällsstunden hittar du här.

Följ oss på Facebook

 • Kvällsstunden
  5.0
  drivs av Facebook
  Bertil Berg
  Bertil Berg
  2019-10-06T08:29:07+0000
  Bra reportage, blandat historiskt & nutid
  Rita Faith
  Rita Faith
  2019-07-31T00:17:15+0000
  Man slipper skvaller Flera intressanta artiklar Trevlig , mysig tidning
  Michael Funke
  Michael Funke
  2019-07-16T20:41:04+0000
  Vilsamt att läsa, väldigt avkopplande.
  Rune Ljungströmmer
  Rune Ljungströmmer
  2019-07-10T17:05:05+0000
  Mycket läsning för mycket lite pengar, delar med grannen dessutom😍
 • Radio Viking (sponsrad)

  Lyssna på Radio Viking här! Klicka på radion för att starta!

  radioRV7