Staden Yungay före jordbävningen med berget Huascarán, 6 768 meter, i bakgrunden.
En katastrof som fallit i glömska
Dela på facebook
Dela på Facebook

Dammar brast och ismassor föll från bergstopparna. Den 31 maj 1970 drabbades Peru av en av de svåraste jordbävningarna som någonsin inträffat i Sydamerika. Varierande siffror över skadorna och antalet omkomna visar omfattningen – men det är en katastrof som fallit i glömska. 

 

En del källor anger cirka 100 000 döda, i andra nämns 50 000. Senare bedömningar nämner att omkring 80 000 människor omkom, att ungefär en miljon blev hemlösa och 20 000 barn blev föräldralösa. 

Att det blev så många dödsfall berodde på att nedfallande berg och jordskred orsakade att stora vattendammar öppnades varefter enorma vattenmassor samt ismassor från fjälltopparna sopade bort städer och byar i dalgångarna i bland annat Huaraz – området norr om Lima. 

Staden Yungay försvann helt och hållet, den begravdes från skredet från berget Huascarán, som med sina 6 768 meter över havet är Perus högsta topp. Katastrofområdet var lika stort som Holland, Belgien och Danmark tillsammans. 

 

Svenskar till undsättning

Stora jordbävningar inträffar tid efter annan på många håll i världen och i media brukar sammanfattningar göras om var jordbävningar skett tidigare och deras omfattning. Men av någon anledning nämns numera inte jordbävningen i Peru 1970 – den har blivit bortglömd.

I vårt land bör det finnas ett historiskt intresse för denna katastrof, ty för första gången sände Sverige ut en teknisk kader för att bistå med återuppbyggnaden efter en jordbävning. 

Det skedde efter en vädjan från Perus regering via FN. Styrkan hade tidigare blivit organiserad av Försvarsstaben och bestod huvudsakligen av civila specialister på byggnadsverksamhet, väg- och broreparationer, kraftledning, tele, vattenrening och förrådshantering. Kadern leddes av överste Detlov von Braun. Styrkan bestod av sammanlagt 82 man när den var som störst. Tjänstgöringstiden i Peru omfattade perioden augusti 1970 till februari 1971 för huvuddelen av styrkan. Uppdraget var slutfört den 6 mars 1971.

 

Gav hoppet tillbaka

En sammanfattning av den tekniska kaderns insatser ser ut så här:

Husbyggnad: En svensk stadsplan för att återuppbygga staden Catac och teknisk rådgivning i uppbyggnadsskedet av staden. Teknisk rådgivning vid återuppbyggnad av offentliga lokaler i Recuay och Huari. Projektering och byggnad av yrkesskola samt baracker i Recuay. 

 

VVS: Iståndsättande och utbyggnad av vatten och avlopp i Recuay, Ticapampa, Catac, Huari och ett flertal byar. Vattenanalys och klorering inom hela insatsområdet.

 

Jordbruk: Rensning av Rio Santas flodbädd vid Recauay.

 

Brobyggnad: Konstruktion och byggnad av i N Recuay, Ticapampa och Huancapampa. 

 

Vägbyggnad: Röjningsarbeten i Catac. Underhåll av vägsträckan Recuay – Chavin – San Maros. Geotekniska fältprov som underlag för kommande vägprojekt inom insatsområdet. 

 

Telekommunikation: Utredning beträffande interna och externa kommunikationer samt installationsarbeten i området. Utredningar om utbyggnad av telenätet i flera orter. 

 

Strömförsörjning: Utredningar, reparation och utbyggnad av strömförsörjning i Recuay, Catac, nya Yugay och Huari.

 

Den svenska insatsen hade stor betydelse utöver vad kadern själv åstadkom. Dess närvaro i en isolerad del av Peru gav det nedstämda folket hoppet tillbaka. För inbyggarna i de drabbade områdena kunde en enkel punktinsats bryta nedstämdheten. 

 

Vattnet tillbaka

I samhället Recuay lyckades en grupp svenska tekniker på en kort stund lokalisera en läcka i vattenledningen som uppkommit vid jordbävningen. Skadan reparerades snabbt. På mindre än 45 minuter hade över 200 hushåll återfått sitt vatten. Stor glädje utbröt bland kvinnorna när vattnet åter rann från kranarna. 

Även springbrunnen på torget återfick sitt vatten. Många samlades för att beskåda underverket. Alla log, alla var glada över att en grupp från det avlägsna Sverige kommit till deras stad för att hjälpa till.

En av de som deltog i Peru var Rolf Noberg från Bålsta född 1938, då boende i Skärholmen. Han blev antagen i tekniska kadern i mars 1970, vilket innebar att han måste vara beredd att resa på uppdrag var som helst i världen. Redan efter tre månader fick han beskedet att han skulle till Peru. Han hade erfarenhet av FN-tjänst i Kongo. I det civila var han tillsynsman i Svenska Bostäder. 

I kadern blev hans uppgift att vara förrådsman. Han var från början uttagen i förtruppen, men blev försenad av en noggrann läkarundersökning, varefter han fick flyga till Lima reguljärt i september. En dag senare flög han norrut från Lima till katastrofområdet och landade på en flygplats intill staden Huaraz beläget 3 200 meter över Stilla havet. Denna stad var hårt drabbad, husen låg i ruiner, som efter bombanfall. Rolf Noberg inkvarterades tillsamman med övriga i kadern på ett kurortshotell utanför staden som hade klarat sig vid jordbävningen. 

 

Byggde upp telefonnätet

Det tog 14 dagar att anpassa sig till den höga höjden. Det blev bestämt att svenskarna skulle bygga sin förläggning i staden Recuay cirka två mil norr om Huaraz. På platsen förbereddes marken för förrådstälten och förläggningsbarackerna. 

Tillsammans med en annan medlem i kadern började Rolf Noberg att planera för mottagandet av material, som var på väg från Sverige med Johnsonlinjens båt Los Angeles. De åkte ner till Lima, 45 mil, och hamnen Callao där Johnsonbåten lagt till. Materielen lastades på inhyrda lastbilar från Volvo och Scania. Färden tillbaka till Recuay tog två dygn på svindlande serpentinvägar och ett pass beläget på 4 800 meters höjd passerades. Övernattning skedde i bilarna och de verkstadsvagnar de hade på släp. Matlagning skedde i spritkök som eldades med etanolsprit. 

Förarna till fordonen var från Peru, ty svenskarna var förbjudna under första månaden att köra på serpentinvägarna. 

Under den första tiden var Rolf Noberg fullt upptagen med att bygga upp förrådstälten samt ordna all material och all verktygsutrustning så att allt blev lätt att komma åt. 

När detta blev rutin fick Rolf Noberg tid över, som han använde till att göra markundersökningar där hus rasat samman. Jordprover togs ända ner till urberget. 

Telefonnätet var undermåligt och måste rustas upp vilket han hade utbildning på i det militära. Telefonstolpar restes och telefonkablar monterades tillsammans med lokalanställda peruaner. 

 

Stolpskorna gjorde succé

Genom ett par stolpskor från Sverige kunde Rolf Noberg lätt och säkert klättra upp på ledningsstolparna och utföra arbetet. Han omgavs då av ett stort antal bybor som förundrade besåg hans klättring. Byborna tyckte att detta var magiskt. De hade aldrig sett ett par stolpskor. De blev överlyckliga när de själva fick lära sig att hantera klätterskorna,

Under ett par veckor arbetade Rolf Noberg med att lära upp peruanerna i att mura i förband och armera. Genom att mura på så sätt blir bebyggelsen starkare och rasar inte så lätt vid jordbävningar.

I början av februari 1971 fick Rolf Noberg i uppdrag att ta hand om all materiel som skulle skickas åter till Sverige och magasinera det i Lima före skeppningen. Det var en omständlig procedur som tog mycket tid, varför han blev kvar i Peru sedan huvudstyrkan åkt hem. Arméstaben glömde bort att meddela förseningen till hans familj, som väntade förgäves på Arlanda när kadern kom hem. Men stor var glädjen för hans fru och de två sönerna när Rolf Noberg senare äntligen kom hem.

 

Text: Bror Richard Svärd 

Foto: Rolf Noberg

Staden Yungay efter jordbävningen – helt utplånad.

Rolf Noberg – en av flera svenska hjälparbetare

 

En av de som deltog i Peru var Rolf Noberg från Bålsta född 1938, då boende i Skärholmen. Han blev antagen i tekniska kadern i mars 1970, vilket innebar att han måste vara beredd att resa på uppdrag var som helst i världen. Redan efter tre månader fick han beskedet att han skulle till Peru.

Dela på facebook
Dela på Facebook

Nyhetsbrevet

Vill du ha information, erbjudanden och rabatter från Kvällsstunden?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

När du registrerar dig på Nyhetsbrevet samtycker du till att få exempelvis erbjudanden, rabatter och allmän information från Kvällsstunden via e-post. Du kan när som helst säga ifrån din prenumeration på nyhetsbrevet om du inte längre vill ha det.

Telefon:
021-19 04 15

 

Mejl: Klicka här

 

Post:
Kvällsstunden
Box 1080
721 27 Västerås

 

Kvällsstunden och kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB. Ansvarig utgivare: Kalle Östgren. Mer information om Kvällsstunden hittar du här.

Dela på facebook
Dela Kvällsstunden!
5/5
Kvällsstunden
5.0
Based on 29 reviews
drivs av Facebook
Inga-Lisa Gustavsson
Inga-Lisa Gustavsson
2020-01-16T18:53:48+0000
Många fina reportage om olika orter i Sverige, dessutom gammaldags romaner och noveller.
Inga-Britt Gustafsson
Inga-Britt Gustafsson
2019-11-04T15:50:33+0000
Intressanta artiklar, både historiska och i realtid. Rogivande, avstressande läsning. Gillar den lite gammeldags... känslan, både namnet och typsnittet känns trevligt. Har fått vänner att både prova tidningen och bli prenumeranter 🙂läsa mer
Bertil Berg
Bertil Berg
2019-10-06T08:29:07+0000
Bra reportage, blandat historiskt & nutid
Rita Faith
Rita Faith
2019-07-31T00:17:15+0000
Man slipper skvaller Flera intressanta artiklar Trevlig , mysig tidning
Rune Ljungströmmer
Rune Ljungströmmer
2019-07-10T17:05:05+0000
Mycket läsning för mycket lite pengar, delar med grannen dessutom😍
Sune Hedström
Sune Hedström
2019-05-01T07:17:40+0000
Reportage om intressanta personer från förr.
Gun-Britt Wittgren
Gun-Britt Wittgren
2019-04-09T13:45:46+0000
Mycket att läsa både dåtid och nutid
Kent Eriksson
Kent Eriksson
2019-04-04T20:06:00+0000
En allmänbildande tidning med intressanta artiklar om vår historia, kultur, natur och nöjesprofiler. Finurliga... korsord och lärorika teman om våra landskap. Alltid överraskande texter. Lär känna Sverige, läs Kvällsstunden. Skönt befriat från kändistrams, latte-eufori och hälsofrälsning 😎läsa mer
Jonny Lundström
Jonny Lundström
2019-03-31T19:20:30+0000
Tycker att mycket är bra med Kvällsstunden. Främst Noveller och "Läsarnas egna berättelser" Även kul att läsa om... Skådespelare och artister. Korsordet är bra. Helt enkelt en mångsidig tidning.läsa mer
John Tjörngren
John Tjörngren
2019-02-23T17:02:42+0000
Många intressanta artiklar !
Conny Herbertsson
Conny Herbertsson
2019-01-15T16:01:15+0000
Mycket innehållsrik,läsvärd i högsta grad.
Monica Werner
Monica Werner
2019-01-01T22:48:09+0000
Att det är en riktig papperstidning som vi faktiskt inte upptäckt förrän vi själva nått 80-årssträcket. ... Längtar efter den då det är mycket att läsa för oss bägge två.God fortsättning på 2019 från två som tänker hänga medläsa mer
Sölve Dahlberg
Sölve Dahlberg
2018-12-08T20:56:49+0000
Jag trivs med Kvällstunden.Det är blandat i den.För var och en.
Lasseman Svensson
Lasseman Svensson
2018-10-15T20:09:11+0000
Jag är 67 år inne på mitt snart 68:tionde år och är inte allt för gammalmodig, jag gillar Kvällsstunden och... finner ro i att bläddra i denna tidning. Som sagt det är trevligt att bläddra i en riktig tidning i denna digitaliserade värld.läsa mer
Christina Ögrim
Christina Ögrim
2018-05-16T13:42:08+0000
ETT STORT JUBILEUMSGRATTIS till Kvällsstunden 80 år!Jag förstår verkligen varför ni finns kvar efter 80 år.Det... är en tidning som jag läser med förtjusning och förväntan. Tittar ivrigt och längtansfullt efter brevbäraren varje tisdag.Älskar er traditionella och lättlästa layout. Modernisera för allt i världen ingenting! Njutningen av att läsa en äkta papperstidning i behändigt format - HELT UTAN ANNONSER - är ovärderlig.Era artiklar och reportage är alltid intressanta och läsvärda. Många gånger om celebriteter från förr i tiden, och som verkligen behöver dras fram ur glömskan. Det blir för mig en nostalgitripp down the memory lane.Er digitala service gör det enkelt, bekvämt - och gratis - att lämna tävlingssvar. Sedan är det bara att ivrigt invänta lottvinsterna. Dessutom är det perfekt storlek på korsordsrutorna, så texten blir lättläst för en starropererad.Nu i vecka 20 har Kvällsstunden dessutom förärat mig med en helsida om "Rännstensungen från Götgatan 83". Det har gjort mig alldeles varm om hjärtat och oerhört stolt och glad. Då kan jag inte göra annat än att ge Kvällsstunden FEM SKINANDE GULDSTJÄRNORläsa mer
Annki Greson
Annki Greson
2018-05-15T10:08:58+0000
Är nybörjare men efter en läsning trampar jag redan lite otåligt vid brevlådan. Kan den inte komma lite... oftare...skojar bara. Avskyr skvaller så Kvällsstunden känns som balsam för själen.läsa mer
Kenneth Falk
Kenneth Falk
2018-04-24T15:45:54+0000
Några tycker att tidningens framtoning är gammalmodig, jag tycker det är en styrka. Att i denna digitaliserade... värld få hålla i en papperstidning som påminner om tidningarna som fanns när jag växte upp är en lisa för själen, för även om man hänger med något så när i det moderna mediabruset så känner man sig ganska vilsen ibland. Så snälla, vik inte av från Era traditioner. Dessutom gillar jag den redaktionella texten och dess innehållläsa mer
Ingrid Sjödin-Lindström
Ingrid Sjödin-Lindström
2018-02-18T13:34:30+0000
Mysig tidning, gillar Sverige-resan; vad finns i våra olika landskap.Gunillas kök och stök, bra maträtter och bak,... inte så komplicerade.Lagom svåra korsord och finurliga Naturfrågor.Sport, nöjes m fl profiler som blir roliga att minnas.Hela tidningen läsvärd.Hälsar Ingrid i Västerbotten.läsa mer
Birgitta Nilsson
Birgitta Nilsson
2018-02-15T10:55:49+0000
Jag ser fram mot att få denna tidning varje vecka.Den är så befriande fri från skvaller och har istället... intressanta artiklar om allt mellan himmel och jord.Fakta om nöjesprofiler från förr och nu, natur,geografi och läsarnas egna bidrag i form av foton,noveller och minnen.m.m..Att det finns en så här religiöst och politiskt oberoende tidning med fakta och underhållning i lätt tillgängligt format tycker jag är unikt.Personligen är jag också road av hjärngympan korsorden ger;-)läsa mer
Ann-Christine Eriksson
Ann-Christine Eriksson
2018-02-14T13:03:30+0000
En mycket bra tidning!
Ronny W-vik
Ronny W-vik
2018-01-18T08:28:20+0000
Undebar tidning är 33 år men tycker den är intressant
Ingrid Eriksson
Ingrid Eriksson
2017-12-01T10:04:49+0000
Har haft den för flera år sen ..tycker jättemycket om denna härliga tidning..lite nostalgi i den sååå Härligt!!!
Christina Lind
Christina Lind
2017-10-12T09:33:02+0000
Verkligen ett guldkorn. Mycket spännande och intressant läsning blandat med recept och korsord!
Monkan Melek Chanovian
Monkan Melek Chanovian
2017-10-06T17:30:13+0000
Underbar tidning med mycket nostalgi
Bodil Widén
Bodil Widén
2017-10-02T16:51:16+0000
Tompa Hildorsson
Tompa Hildorsson
2017-09-29T15:01:05+0000
Mycket bra tidning med intressant innehåll. Den borde finnas i alla familjer som kontrast till kvällstidningarnas... sensationsjournalistik. Bara det att den är politiskt och religiöst neutral talar för kvalité. Och vilken tidning kan mäta sig mot Kvällsstunden som startades redan 1938 och alltså fyller 80 år nästa år. Klar favorit!läsa mer
Cherstin Juhlin
Cherstin Juhlin
2016-05-03T08:56:21+0000
En spännande veckotidning som min 92-åriga mor gillar skarpt. Jag prenumererar på den, och där finns mycket... läsvärt från förr. Reportage om gamla sångare o skådisar, noveller, följetonger, korsord, roliga historier, mat- och bakrecept, Köp o Sälj, kontaktannonser, insändare m.m. ingen reklam.läsa mer
Anitha Säll
Anitha Säll
2016-04-28T14:46:56+0000
Läs alla recensioner

Lyssna på Radio Viking här! Klicka på radion för att starta!

radioRV7