Friedrich Nietzsche levde mellan 1844 och 1900 och hans lära om övermänniskan har använts av både fascister och nazister, men själv var han stark motståndare till rasläror, militarism och en stark stat.
Nietzsche – en av de stora tänkarna
Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på email
Skicka som e-post

Han anses som en av de mest betydande tänkare som filosofin frambragt. Samtidigt har han beskyllts för att vara föregångare till fascism och nazism och har anklagats för att ha levererat grundvalarna för två världskrig. Det handlar om den tyske filosofen Friedrich Nietzsche, som föddes för 175 år sedan, den 15 oktober 1844.

 

Nietzsches lära om ”övermänniskan”, vilken står över alla lagar och värderingar, hans angrepp på kristendomen, demokratin och vetenskapen kom att i Wilhelm II:s Tyskland och i nazistisk och fascistisk tolkning spela en ödesdiger roll på 1900-talet. 

Själv föraktade han allt som hade med vulgära rasläror och tysk militarism att göra, liksom nationalismen i alla dess former och föredrog att kalla sig ”en god europé” framför att vara enbart tysk.

Nietzsche förordade aldrig en stark stat. Tvärtom hävdade han att ”staten är namnet på det kallaste av alla kalla vidunder”. Han tog också avstånd från antisemitismen och han gillade definitivt inte massor som ropade vulgära slagord. 

I stället var det hans syster Elisabeth, som tog hand om honom under de sista åren, som gjorde allt för att hans tankar skulle uppskattas av nazisterna. Hon till och med förfalskade hans manuskript och nazisterna gjorde Nietzsche till sin officielle filosof.

 

Sjukdomen följde honom

Nietzsches upptäckare var ursprungligen två skandinaver, George Brandes (dansk litteraturkritiker) och den svenske författaren Ola Hansson, som med två stora uppsatser 1889 väckte en storm av entusiasm för det nya namnet.

Det sammansatta och motsägelsefulla hos Nietzsche fortsatte att fängsla unga diktare även efter den första tidens entusiasm. Thomas Mann såg i honom Goethes like som omvandlare och epokbildare.

Bland svenska författare som tog intryck av Nietzsches filosofi kan nämnas August Strindberg, Verner von Heidenstam, Wilhelm Ekelund och Karin Boye.

Nietzsche kom från en prästfamilj. Han föddes i Röcken nära Leipzig. Han studerade filologi, det vill säga de klassiska språken grekiska och latin och deras litteratur, vid universiteten i Bonn och Leipzig. Vid endast 25 års ålder blev han professor i klassisk filologi vid universitetet i Basel.

1873 började de första tecknen på den mentalsjukdom som skulle förfölja honom genom livet att visa sig och 1879 måste han lämna sin tjänst med pension, sjuk och deprimerad.

 

Övermänniskan

Hans senare levnad kännetecknades av ett ständigt kringflackande mellan orter i Italien, Tyskland och Schweiz. 

Perioder av sjukdom omväxlade med extatiskt upplevda friskhetstillstånd. 1889 drabbades han av ett förlamningsanfall och under 1890-talet vårdades han privat eller på psykisk anstalt.

Nietzsches tankar och idéer finns nedtecknade i en rad olika böcker. I Otidsenliga betraktelser och Tragedins födelse betraktar han kulturen, med vilket han menar det spontana skapandet av nya normer och värderingar, som det enda mål som kunde ge livet mening. 

I Så talade Zarathustra – hans rikaste och mest personliga verk – förkunnandes övermänniskan som ideal.

 

Berömd – och kritiserad

Just begreppet övermänniska är det som gjort Nietzsche så berömd och även kritiserad. Men vi måste vara försiktiga då vi försöker förstå vad han menar. 

För Nietzsche var övermänniskan en bildad, storsint och moraliskt överlägsen individ och hans övermänniskoideal gick absolut inte ut på brutalt våld. 

Hårdheten är hos Nietzsche liktydlig med självtukt, vakthållning omkring livets fulländning och kamp mot låghet i den egna naturen. 

Enligt Nietzsche ankom det på ”fria själar”, skapande konstnärer och filosofer som han själv, att visa överlägsna individer hur de skulle kunna överträffa sig själva och skapa en bättre värld för framtiden, ”vad som är gott och ont, det vet ännu ingen – utom den skapande. 

Men han är den som sätter människans mål och ger jorden mening och framtid”.

 

Skapade förvirring

Nietzsche använde som sin litterära form gärna det korta konstaterandet, en mening eller ett stycke bara, där han lägger en enda tanke eller en kort tankegång, gärna i form av en aforism. Och dessa aforismer kan ofta nog vara dubbeltydiga, inbördes motsägande och inkonsekventa.

Vilken förvirring han skapade kring sig själv framgår av att olika skribenter har kunnat framställa honom som skald, profet, filosof, psykolog, fascist, socialist, radikal, konservativ, intellektuell, antiintellektuell, kristen, fritänkare och ateist …

Nietzsche dog den 25 augusti 1900.

 

Ulf Nihlén

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på email
Skicka som e-post

Nyhetsbrevet

Vill du ha information, erbjudanden och rabatter från Kvällsstunden?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

När du registrerar dig på Nyhetsbrevet samtycker du till att få exempelvis erbjudanden, rabatter och allmän information från Kvällsstunden via e-post. Du kan när som helst säga ifrån din prenumeration på nyhetsbrevet om du inte längre vill ha det.

Telefon:
021-19 04 15

 

Mejl: Klicka här

 

Post:
Kvällsstunden
Box 1080
721 27 Västerås

 

Kvällsstunden och kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB. Ansvarig utgivare: Kalle Östgren. Mer information om Kvällsstunden hittar du här.

4.9/5
 • Kvällsstunden
  5.0
  Based on 4 reviews
  drivs av Facebook
  Inga-Britt Gustafsson
  Inga-Britt Gustafsson
  2019-11-04T15:50:33+0000
  Intressanta artiklar, både historiska och i realtid. Rogivande, avstressande läsning. Gillar den lite gammeldags... känslan, både namnet och typsnittet känns trevligt. Har fått vänner att både prova tidningen och bli prenumeranter 🙂läsa mer
  Bertil Berg
  Bertil Berg
  2019-10-06T08:29:07+0000
  Bra reportage, blandat historiskt & nutid
  Rita Faith
  Rita Faith
  2019-07-31T00:17:15+0000
  Man slipper skvaller Flera intressanta artiklar Trevlig , mysig tidning
  Rune Ljungströmmer
  Rune Ljungströmmer
  2019-07-10T17:05:05+0000
  Mycket läsning för mycket lite pengar, delar med grannen dessutom😍
 • Lyssna på Radio Viking här! Klicka på radion för att starta!

  radioRV7