Sjöslaget mellan en kombinerad dansk-nederländsk och en svensk flotta ägde rum den 1 juni 1676 utanför Ölands östra kust. Slaget utkämpades för att nå herraväldet över södra Östersjön. Den svenska flottan besegrades och svenskarna fick fly för livet med svansen mellan benen. Konstnären Emil Normann har illustrerat det berömda sjöslaget.
Slaget vid Öland blev ett kanonfiasko
Dela på facebook
Dela på Facebook

Slaget vid Öland 1676 var en märklig historia. Sammandrabbningen avgjordes innan själva bataljen, då det svenska flaggskeppet Kronan kantrade och sjönk med nästan hela besättningen. Efter det hämtade sig aldrig svenskarna.

 

Sjöslaget blev ett svidande nederlag mot en allierad dansk-nederländsk flottstyrka. I dag är Kronan emellertid ett av Östersjöns mest uppmärksammade vrakfynd.

I början av 1670-talet var Sverige dubbelt stort som i dag, och var en europeisk stormakt. Skåne, Blekinge och Halland hade nyss erövrats från Danmark och besittningarna i Baltikum och Nordtyskland var betydande. Dessutom tillhörde Finland Sverige på den här tiden. 

Som så många andra stormakter fick man i Sverige erfara att tronen var knölig att sitta på. Flera länder med Danmark
i spetsen ville se ett försvagat Sverige. Stormakterna hade inte heller något intresse av en dominerande makt i Östersjön; de föredrog svaga stater som lätt kunde manipuleras.

 

Franska vänner

Sedan Karl X Gustav vid 37 års ålder dött av influensa 1660, styrdes Sverige 1660–1672 av en förmyndarregering. Denna kännetecknades av svaghet och korruption. De styrande var medvetna om att landet knappast hade vare sig ekonomi eller personella resurser att klara ett långvarigt flerfrontskrig, vilket man anade kunde bli verklighet när England och Nederländerna gick i förbund med Danmark. De förstnämnda var starka sjömakter och Danmark ville ta tillbaka landskapen man förlorat på 1650-talet. 

Det upplevda och högst reella hotet ledde till en svensk orientering mot Frankrike, Europas ledande stormakt och som låg
i krig med Nederländerna. Ett förbund ingicks 1672, genom vilket Frankrike lovade hjälpa Sverige ekonomiskt medan vi skulle stötta Frankrike militärt.

 

Saltade bonddrängar

1675 blev kriget en realitet, och skulle senare i historieskrivningen kallas skånska kriget. Frankrike pressade först Sverige till krigshandlingar mot den franska fienden Brandenburg, en konflikt som bland annat ledde till en överraskande svensk förlust i slaget vid Fehrbellin. 

Angreppet innebar en holländsk krigsförklaring mot Sverige, följt av en dansk. Södra Östersjön var strategiskt viktig för båda sidor och redan vintern 1675–76 började en uppladdning för kommande marina strider. 

För Sveriges del komplicerades den av tjocka isar i havet utanför Uppland och Södermanland; den svenska marinbasen var helt enkelt infrusen.

Svenska flottan var vid denna tidpunkt annars relativt stor och stark, däremot var den illa rustad och dåligt samövad. Dessutom saknades både utbildade officerare och matroser. Danskarna kallade ibland de svenska sjömännen för ”bonddrängar doppade i saltvatten”.

 

Klart för drabbning

Detta var bakgrunden till slaget vid Öland den 1 juni 1676. Efter mindre svensk-danska skärmytslingar runt Bornholm skickade Nederländerna en mindre flotta för att hjälpa sin allierade i norr. Svenskarna retirerade, man föredrog att strida i sina hemmavatten i höjd med norra Öland. 

Den dansk-nederländska flottan började emellertid förfölja de svenska fartygen, och fick närkontakt redan vid södra Öland den 1 juni. Nu skulle det avgöras.

Vid lunchtid sköts ett kanonskott från det svenska flaggskeppet Svärdet, vilket var signalen att vända om och konfrontera fienden. 

Eller var det verkligen så? Historikerna är oense om vad skottet egentligen signalerade. Var det möjligen en signal att samlas i tätare formering inför striden? Eller var det till och med ett skott mot fienden? Ingen vet i dag med säkerhet. Hur som helst vände de svenska fartygen. 

 

En ödesdiger gir

Flaggskeppet Kronan försökte genomföra en skarp gir, något som skulle få förödande konsekvenser. I marina kretsar var det känt att en hastig vändning
i hårt väder utan ordentliga förberedelser var riskabelt. 

Kronan, som man visste var aningen instabil, krängde till kraftigt på grund av alla hissade segel och tog in vatten genom de öppna kanonportarna. Trots förtvivlade ansträngningar lyckades man inte räta upp skeppet, som snart låg med masterna i vågrätt läge. Strax därefter antändes krutförrådet
i skeppet av en brinnande lunta. Smällen rev upp en stor del av fören på styrbordssidan och Kronan med 850 man ombord började sjunka.

 

Fullständig panik ombord

Panik utbröt. Sjömän under däck kämpade förgäves för att komma ut, och många klämdes fast under kanonerna. Undersökningar av de stupades skelett har visat på mängder av hugg- och krosskador, något som sannolik härrör från den kamp på liv och död som utbröt bland besättningen när skeppet sjönk. Skadorna anses inte vara orsakade av explosionen.

Det tog bara några minuter för fartyget att gå till botten. Av de ungefär 850 ombord överlevde endast 40 man. För resten av den svenska flottan innebar förlisningen en chock som ledde till förvirring och oordning.
I den strid som trots allt följde utsattes Svärdet för tung beskjutning. Stormasten knäcktes och skeppet fattade eld sedan det antänts av en brännare – ett fartyg med uppgift att sätta eld på fientliga farkoster. 

När elden nått Svärdets krutdurk exploderade skeppet och följde Kronan i djupet. Av 650 ombord dödades 600. 

 

Behövde isfri hamn

Sverige hade nu förlorat två flaggskepp, vilket var illa. Framemot kvällen började den svenska styrkan fly fältet. En del fartyg blev upphunna och erövrade medan resten seglade mot olika hamnar.

När stridsröken skingrats stod det klart att Sverige lidit ett svidande nederlag. Under resten av det skånska kriget hade danskar och holländare herraväldet över Östersjön. 

Kriget på land gick emellertid bättre; danskarna besegrades i Skåne och när kriget var över 1679 hade det ingen egentlig segrare utan hade slutat i ”status quo ante bellum”, alltså i ”tillståndet man var i före kriget”.

För Sveriges del ledde nederlaget vid Öland till insikten om att flottan behövde en isfri hamn som låg nära Danmark.  Den unge kung Karl XI valde personligen ut platsen i Blekinge vilken han döpte till Karlskrona.

 

Björn Schüberg

Det svenska flaggskeppet ”Kronan” sjönk med en förlust av nästan hela besättningen, inklusive befälhavaren för flottan, riksamiral Lorentz Creutz. Målning av Claus Möinichen. Foto: Kalmar läns museum
Dela på facebook
Dela på Facebook

Nyhetsbrevet

Vill du ha information, erbjudanden och rabatter från Kvällsstunden?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

När du registrerar dig på Nyhetsbrevet samtycker du till att få exempelvis erbjudanden, rabatter och allmän information från Kvällsstunden via e-post. Du kan när som helst säga ifrån din prenumeration på nyhetsbrevet om du inte längre vill ha det.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONA

Kvällsstundens redaktion arbetar just nu med begränsad bemanning och under denna coronaperiod kan det tidvis vara lite svårare att komma i kontakt med oss. Vi hoppas på din förståelse.

 

Telefon:
021-19 04 15

 

Mejla kundtjänst: Klicka här

 

Post:
Kvällsstunden
Box 1080
721 27 Västerås

 

Kvällsstunden och kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB. Ansvarig utgivare: Marc Löfgren. Alla kontaktuppgifter till redaktionen hittar du här.

Dela på facebook
Dela Kvällsstunden!
5/5
Kvällsstunden
5.0
Based on 31 reviews
drivs av Facebook
Marie-Louice Börjesson
Marie-Louice Börjesson
2021-03-07T13:11:44+0000
Bra reportage som sträcker sig inom alla kategorier.Ur historisk synpunkt, Fantastisk. Inga lögner bara fakta.Man... blir harmonisk bara av att veta att den återkommer 1 ggr/vecka! ❤️Tack även för era klurigheter såsom bl.a korsorden.läsa mer
Britt Gustafsson
Britt Gustafsson
2020-11-10T17:46:32+0000
Den innehåller mycket intressanta reportage
Ulf Löfström
Ulf Löfström
2020-10-22T22:34:16+0000
En bra tidning, sprider inte lögner som kvällstidningarna, berättar fina historier o reportage om det som hänt.
Nils Dahlgren
Nils Dahlgren
2020-10-21T15:25:27+0000
I stort sett allting, utom en del gnällspikar på "insändarsidorna"! En utomordentligt bra tidning. Intressant,... underhållande, bildande!😊😃läsa mer
Janne Ek
Janne Ek
2020-09-22T07:33:25+0000
Bra och intressant läsning, allmänbildande
Alf Ahlstedt
Alf Ahlstedt
2020-05-08T07:14:51+0000
Staffan Kvist
Staffan Kvist
2020-04-02T13:17:31+0000
Att läsa reportagen är så spännande
Inga-Lisa Gustavsson
Inga-Lisa Gustavsson
2020-01-16T18:53:48+0000
Många fina reportage om olika orter i Sverige, dessutom gammaldags romaner och noveller.
Inga-Britt Gustafsson
Inga-Britt Gustafsson
2019-11-04T15:50:33+0000
Intressanta artiklar, både historiska och i realtid. Rogivande, avstressande läsning. Gillar den lite gammeldags... känslan, både namnet och typsnittet känns trevligt. Har fått vänner att både prova tidningen och bli prenumeranter 🙂läsa mer
Bertil Berg
Bertil Berg
2019-10-06T08:29:07+0000
Bra reportage, blandat historiskt & nutid
Rune Ljungströmmer
Rune Ljungströmmer
2019-07-10T17:05:05+0000
Mycket läsning för mycket lite pengar, delar med grannen dessutom😍
Sune Hedström
Sune Hedström
2019-05-01T07:17:40+0000
Reportage om intressanta personer från förr.
Gun-Britt Wittgren
Gun-Britt Wittgren
2019-04-09T13:45:46+0000
Mycket att läsa både dåtid och nutid
Kent Eriksson
Kent Eriksson
2019-04-04T20:06:00+0000
En allmänbildande tidning med intressanta artiklar om vår historia, kultur, natur och nöjesprofiler. Finurliga korsord... och lärorika teman om våra landskap. Alltid överraskande texter. Lär känna Sverige, läs Kvällsstunden. Skönt befriat från kändistrams, latte-eufori och hälsofrälsning 😎läsa mer
Jonny Lundström
Jonny Lundström
2019-03-31T19:20:30+0000
Tycker att mycket är bra med Kvällsstunden. Främst Noveller och "Läsarnas egna berättelser" Även kul att läsa om... Skådespelare och artister. Korsordet är bra. Helt enkelt en mångsidig tidning.läsa mer
John Tjörngren
John Tjörngren
2019-02-23T17:02:42+0000
Många intressanta artiklar !
Conny Herbertsson
Conny Herbertsson
2019-01-15T16:01:15+0000
Mycket innehållsrik,läsvärd i högsta grad.
Monica Werner
Monica Werner
2019-01-01T22:48:09+0000
Att det är en riktig papperstidning som vi faktiskt inte upptäckt förrän vi själva nått 80-årssträcket. Längtar efter... den då det är mycket att läsa för oss bägge två.God fortsättning på 2019 från två som tänker hänga medläsa mer
Sölve Dahlberg
Sölve Dahlberg
2018-12-08T20:56:49+0000
Jag trivs med Kvällstunden.Det är blandat i den.För var och en.
Lasseman Svensson
Lasseman Svensson
2018-10-15T20:09:11+0000
Jag är 67 år inne på mitt snart 68:tionde år och är inte allt för gammalmodig, jag gillar Kvällsstunden och finner ro i... att bläddra i denna tidning. Som sagt det är trevligt att bläddra i en riktig tidning i denna digitaliserade värld.läsa mer
Christina Ögrim
Christina Ögrim
2018-05-16T13:42:08+0000
ETT STORT JUBILEUMSGRATTIS till Kvällsstunden 80 år!Jag förstår verkligen varför ni finns kvar efter 80 år.Det är en... tidning som jag läser med förtjusning och förväntan. Tittar ivrigt och längtansfullt efter brevbäraren varje tisdag.Älskar er traditionella och lättlästa layout. Modernisera för allt i världen ingenting! Njutningen av att läsa en äkta papperstidning i behändigt format - HELT UTAN ANNONSER - är ovärderlig.Era artiklar och reportage är alltid intressanta och läsvärda. Många gånger om celebriteter från förr i tiden, och som verkligen behöver dras fram ur glömskan. Det blir för mig en nostalgitripp down the memory lane.Er digitala service gör det enkelt, bekvämt - och gratis - att lämna tävlingssvar. Sedan är det bara att ivrigt invänta lottvinsterna. Dessutom är det perfekt storlek på korsordsrutorna, så texten blir lättläst för en starropererad.Nu i vecka 20 har Kvällsstunden dessutom förärat mig med en helsida om "Rännstensungen från Götgatan 83". Det har gjort mig alldeles varm om hjärtat och oerhört stolt och glad. Då kan jag inte göra annat än att ge Kvällsstunden FEM SKINANDE GULDSTJÄRNORläsa mer
Kenneth Falk
Kenneth Falk
2018-04-24T15:45:54+0000
Några tycker att tidningens framtoning är gammalmodig, jag tycker det är en styrka. Att i denna digitaliserade värld få... hålla i en papperstidning som påminner om tidningarna som fanns när jag växte upp är en lisa för själen, för även om man hänger med något så när i det moderna mediabruset så känner man sig ganska vilsen ibland. Så snälla, vik inte av från Era traditioner. Dessutom gillar jag den redaktionella texten och dess innehållläsa mer
Ingrid Sjödin-Lindström
Ingrid Sjödin-Lindström
2018-02-18T13:34:30+0000
Mysig tidning, gillar Sverige-resan; vad finns i våra olika landskap.Gunillas kök och stök, bra maträtter och bak,... inte så komplicerade.Lagom svåra korsord och finurliga Naturfrågor.Sport, nöjes m fl profiler som blir roliga att minnas.Hela tidningen läsvärd.Hälsar Ingrid i Västerbotten.läsa mer
Birgitta Nilsson
Birgitta Nilsson
2018-02-15T10:55:49+0000
Jag ser fram mot att få denna tidning varje vecka.Den är så befriande fri från skvaller och har istället intressanta... artiklar om allt mellan himmel och jord.Fakta om nöjesprofiler från förr och nu, natur,geografi och läsarnas egna bidrag i form av foton,noveller och minnen.m.m..Att det finns en så här religiöst och politiskt oberoende tidning med fakta och underhållning i lätt tillgängligt format tycker jag är unikt.Personligen är jag också road av hjärngympan korsorden ger;-)läsa mer
Ann-Christine Eriksson
Ann-Christine Eriksson
2018-02-14T13:03:30+0000
En mycket bra tidning!
Ronny W-vik
Ronny W-vik
2018-01-18T08:28:20+0000
Undebar tidning är 33 år men tycker den är intressant
Ingrid Eriksson
Ingrid Eriksson
2017-12-01T10:04:49+0000
Har haft den för flera år sen ..tycker jättemycket om denna härliga tidning..lite nostalgi i den sååå Härligt!!!
Christina Lind
Christina Lind
2017-10-12T09:33:02+0000
Verkligen ett guldkorn. Mycket spännande och intressant läsning blandat med recept och korsord!
Monkan Melek Chanovian
Monkan Melek Chanovian
2017-10-06T17:30:13+0000
Underbar tidning med mycket nostalgi
Bodil Widén
Bodil Widén
2017-10-02T16:51:16+0000
Tompa Hildorsson
Tompa Hildorsson
2017-09-29T15:01:05+0000
Mycket bra tidning med intressant innehåll. Den borde finnas i alla familjer som kontrast till kvällstidningarnas... sensationsjournalistik. Bara det att den är politiskt och religiöst neutral talar för kvalité. Och vilken tidning kan mäta sig mot Kvällsstunden som startades redan 1938 och alltså fyller 80 år nästa år. Klar favorit!läsa mer
Cherstin Juhlin
Cherstin Juhlin
2016-05-03T08:56:21+0000
En spännande veckotidning som min 92-åriga mor gillar skarpt. Jag prenumererar på den, och där finns mycket läsvärt... från förr. Reportage om gamla sångare o skådisar, noveller, följetonger, korsord, roliga historier, mat- och bakrecept, Köp o Sälj, kontaktannonser, insändare m.m. ingen reklam.läsa mer
Anitha Säll
Anitha Säll
2016-04-28T14:46:56+0000
Läs alla recensioner

Lyssna på Radio Viking här! Klicka på radion för att starta!

radioRV7