Tyvärr! Det går inte längre att registrera en tillfällig sommaradress.
Kontakta Kundtjänst för att registrera permanent adressändring.