Sandöbron efter raset den 31 augusti 1939.
Broraset hamnade i krigets skugga
Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på email
Skicka som e-post

18 arbetare omkom när Sandöbron, som skulle bli världens längsta betongbro, rasade ner i Ångermanälven för 80 år sedan. Det var en enorm katastrof – men den hamnade i skuggan av andra världskriget, som utbröt den dag då tidningarna berättade om den. Fortfarande finns det frågetecken kring händelsen.

 

Allt skedde på några sekunder sent på eftermiddagen den 31 augusti 1939. Dagskiftet skulle just avlösas av kvällsskiftet. Plötsligt började det väldiga och nästan färdiggjutna betong-spannet skaka. Det höjdes på mitten, bröts tvärt av och rasade med buller och brak 40 meter ner i vattnet.

Allt blev snabbt kaos och inferno. Arbetare uppe på spannet vräktes flera tiotals meter rakt ner, hamnade under bråte som slets sönder och splittrades, klämdes fast och drunknade eller lyckades på något oförklarligt sätt rädda sig.

Några av arbetarna klamrade sig fast i trävirke som brötade sig i vattnet likt tändstickor och klarade därigenom livet. Någon hann hoppa från spannet precis när det rasade, andra drogs upp ur det skummande vattnet av båtar som rådiga personer sköt ut i älvfåran.

Den tunga massa av trä och betong som dunsat ner i Ångermanälven åstadkom en enorm svallvåg som piskade mot stränderna.

 

”Absolut oförklarligt”

Länge visste ingen hur många människor som dödats. Först efter ett par dagar kunde det exakta antalet fastställas: 18 arbetare, samtliga män, hade fått sätta livet till vid en av de största arbetsplatsolyckorna i Sveriges historia.

Ända fram till detta olyckstillfälle hade allt gått så bra. Jättebygget över Ångermanälven omgavs av stolthet och glädje. Men arbetet bedrevs under tidspress: ute i Europa hade risken för ett ankommande storkrig börjat mullra allt högre. Hitler och hans naziststyre i Tyskland gjorde sig redo för anfall mot sina grannar.

Krigsrisken krävde att brobygget skulle påskyndas. Det var vad arbetarna vid Sandöbron fick höra man och man emellan. Entreprenören kände sig påpassad av världsläget.

Visst hade gjutare högt uppe på spannet uppfattat små vibrationer under fötterna. Med blotta ögat hade man också noterat att bågen hade sjunkit någon decimeter på mitten. Men dittills hade ju allt löpt smidigt och bra.

Inga olyckor alls? Nej, bara småsaker. Börje Nenzén återger några sådana incidenter i sin fina bok Ådalen -39, (utgiven av det lokala Ceweförlaget till 40-årsminnet 1979), som huvudsakligen består av klipp ur lokaltidningar: en teknolog hade trampat på några spikar och anmält det som ”olycksfall i arbetet”, en ingenjör hade fått ett getingstick i sin högra fot som svullnade och gjorde ont. Så mycket mer var det inte.

Platschefen Johan Magnius från entreprenören Skånska cementgjuteriet var hela tiden lika optimistisk. Han ledde arbetet nästan dygnet runt och var alltid redo att uttala sig för reportrar från lokaltidningarna om hur väl allt förlöpte – utom dagen efter det stora raset. Då sa han ingenting.

Jo, några ord, samma ord:

”Oförklarligt, absolut oförklarligt.”

Skånska Cement hade lagt in det lägsta anbudet och vunnit budgivningen i konkurrens med åtta andra entreprenörer. Samma teknik skulle användas som när företaget byggde Stocksundsbron i Stockholm.

 

Skalade upp ritningar

Cement skulle läggas på en gjutform av trä, en jättelik båge som skulle byggas och spikas ihop vid stranden och efteråt svängas ut över vattnet. Där skulle den fyllas med cement.

Detta hade gått bra i Stocksund, men där mätte spannet 90 meter. Sandöbrons spann skulle bli tre gånger så långt, 264 meter. De gamla ritningarna skulle helt enkelt skalas upp.

Skulle det fungera? Tvivlare fanns. En av dem var en gjutningskunnig ingenjör från Ramvik lite längre ner i Ådalen. Han hette Anders Ygberg och var starkt kritisk till den metod Skånska Cement tänkte använda vid Ångermanälven.

I ett privat samtal efter raset kunde han inte låta bli att påpeka vad han sagt.

Den nya jättebron i Ådalen skulle avlösa den sista färjeförbindelsen på riksväg 13 (nuvarande Europaväg 4, E4:an) mellan Stockholm och Haparanda. Överfarten från Lunde, en mil söder om Kramfors, via Killingholmen och Sandö till Klockestrand ansågs vara det lämpligaste alternativet.

Redan i början av 1900-talet hade en slaktare vid namn Knutsson talat sig varm för en broförbindelse. Hans djupast kända argument var att det kostade elva kronor att frakta en ko på färjan över älven (314 kronor i dagens penningvärde). Det påpekade han för folkskolläraren och den i trakten mycket kände politikern Enar Berglund, en kort tid även riksdagsman, som tog upp idén och drev den vidare.

 

Svänga bågen över älven

1928 drog det ihop sig till ett avgörande.

I denna tid av svår arbetslöshet var detta ett projekt som alla välkomnade. När det startade tio år senare arbetade som mest 300–400 man där. I slutet av augusti 1939 slutspurtade ett par hundra personer med spannet dygnet runt.

Allra först bland de anställda var pinnpojken Wilhelm Engström, som tjänade 40 öre i timmen. Efter honom anställdes en lång rad andra från olika håll. Flera av dem har gått till historien som färgstarka profiler: en viss Pilstrand från Frånö som hade varit proffsboxare i USA, en viss ”Gjutar-Anders” som vägde 120 kilo, en viss ”Dykar-Pelle”, en viss ”Jolly Bob” från Nora. Och så två snickare som var kända som ”Hönan” och ”Toppventilen”.

Över dem och flera hundra andra ivriga karlar, de flesta utan tidigare erfarenhet av arbete på hög höjd, styrde och ställde Johan Magnius, snart känd i hela trakten som ”ingenjör Magnius”.

Och ända från byggstarten mitt i sommaren 1938 såg allt ut att gå bra. På försommaren 1939 låg det väldiga träspannet, hopfogat med otaliga spik, klart vid älvstranden i Lunde bara några tiotal meter från den plats där utkommenderad militär sköt fyra demonstrerande arbetare och en ung kvinna till döds under de så kallade Ådalskravallerna mindre än tio år tidigare (”Ådalen 1931”).

Den ena änden av gjutformen av trä för det 900 ton tunga och 264 meter långa brospannet vilade mot det blivande brofästet, den andra sträckte sig ett hundratal meter upp längs strandkanten. Nu skulle den jättelika bågen svängas ut över älven med hjälp av pråmar och ångbåtar och anslutas till stranden på Sandö. 

Detta tilldrog sig den 18 maj, på själva Kristi Himmelfärds dag, en dag med tvivelaktigt historiskt rykte i Ådalen (det var den dagen 1931 som militären öppnade eld mot demonstranterna). Men den här dagen 1939 hände inget olycksbådande eller dramatiskt.

Vid tretiden på eftermiddagen sträckte sig brospannet över älven precis som det skulle.

”Det gick enligt programmet”, konstaterade en nöjd ingenjör Magnius.

 

Allt rasade plötsligt

Nu skulle den tolv meter breda gjutformen bara fyllas med tre decimeter tjock cement. Det såg också ut att gå bra under de månader som följde. På eftermiddagen den 31 augusti, även det en torsdag, möttes gjutarna från Lundesidan respektive från Sandösidan högst upp på bågen.

En sträcka på drygt 15 meter återstod då att fylla med cement. Sedan var det arbetet klart.

Några minuter före klockan halv fyra hände så det som inte kunde eller fick hända. Brovalvet klämdes plötsligt ihop mot mitten, cement och bräder flög i luften, hela spannet rasade ihop och brakade ner mot älven. Fem–sex sekunder tog det.

Som vanligt var mycket av det som sedan följde tillfälligheternas spel. En båt med 30 stuveriarbetare, Stuvaren III, passerade under brovalvet bara några sekunder innan bågen rasade. Alla undkom oskadda.

Även annat var lyckosamt. På Killingholmen mellan Lunde och Sandö stod 14-årige Bertil Jansson och såg hur bron störtade ned i älven några meter från honom. Han hoppade kvickt i en roddbåt och lyckades få upp två av de skadade arbetarna ur vattnet.

 

Olika teorier

Efter olyckan framfördes snart olika teorier om orsaken till katastrofen. Felaktig byggmetod och dålig konstruktion? Jordbävning? Kanske rent av ett sabotage med koppling till kriget? 

En kommission med teknisk expertis utredde saken noga. Den drog vissa slutsatser, till exempel att de som byggde bågen hade använt för svaga trästöttor, men ändrade sig sedan Skånska Cement anmält en annan uppfattning.

Två andra utredningar gjordes också. Till slut förklarade regeringen att gåtan inte gick att lösa och ”inte borde föranleda någon vidare åtgärd”.

1961 skrev en forskare vid Chalmers tekniska högskola, Hjalmar Granholm, en avhandling där han framförde egna teorier om olyckan. En svaghet han pekade på var att bräderna hade spikats med sidorna mot varandra, så kallad lamellspikning, och att det påverkat stabiliteten.

Svenska folket fick ganska snart efter händelsen annat att tänka på och glömde katastrofen i Ådalen. I de stora tidningarna försvann Sandöbron ur nyhetsflödet redan efter någon dag. Andra världskriget tog nästan all plats i spalterna.

 

Återupptogs 1940

På våren 1940 återupptogs brobygget med många, kanske de flesta, av de överlevande arbetarna, samma entreprenör och samma arbetsledning. Men byggtekniken hade ändrats: nu göts spannet i en träform direkt över älvfåran. Bågen stöttades med 5 000 pålar av timmer som bankades ned 40 meter i älvens botten.

Knappt fyra år efter rasolyckan, den 16 juli 1943, invigdes den nya Sandöbron av kommunikationsministern Gustaf Andersson (känd som ”Andersson i Rasjön”). Under drygt 20 år framåt, till 1964, var den med sina 810 meter och 40 meters fri segelhöjd världens största betongbro i ett spann.

2003 ersattes Sandöbron som huvudled norrut för E4:an av den nya Högakustenbron. Sandöbron blev då kulturmärkt av regeringen. Den har också fått pris som ”betongunderverk”. Numera går länsväg 332 över bron som fortfarande, i likhet med Ådalen 31-monumentet nära landfästet i Lunde, är ett populärt turistmål på somrarna.

 

Anselm Jenmyr

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på email
Skicka som e-post

Nyhetsbrevet

Vill du ha information, erbjudanden och rabatter från Kvällsstunden?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

När du registrerar dig på Nyhetsbrevet samtycker du till att få exempelvis erbjudanden, rabatter och allmän information från Kvällsstunden via e-post. Du kan när som helst säga ifrån din prenumeration på nyhetsbrevet om du inte längre vill ha det.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONA

Kvällsstundens redaktion arbetar just nu med begränsad bemanning och under denna coronaperiod kan det tidvis vara lite svårare att komma i kontakt med oss. Vi hoppas på din förståelse.

 

Telefon:
021-19 04 15

 

Mejla kundtjänst: Klicka här

 

Post:
Kvällsstunden
Box 1080
721 27 Västerås

 

Kvällsstunden och kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB. Ansvarig utgivare: Marc Löfgren. Alla kontaktuppgifter till redaktionen hittar du här.

Dela på facebook
Dela Kvällsstunden!
5/5
Kvällsstunden
5.0
Based on 26 reviews
drivs av Facebook
Janne Ek
Janne Ek
2020-09-22T07:33:25+0000
Bra och intressant läsning, allmänbildande
Alf Ahlstedt
Alf Ahlstedt
2020-05-08T07:14:51+0000
Staffan Kvist
Staffan Kvist
2020-04-02T13:17:31+0000
Att läsa reportagen är så spännande
Inga-Lisa Gustavsson
Inga-Lisa Gustavsson
2020-01-16T18:53:48+0000
Många fina reportage om olika orter i Sverige, dessutom gammaldags romaner och noveller.
Inga-Britt Gustafsson
Inga-Britt Gustafsson
2019-11-04T15:50:33+0000
Intressanta artiklar, både historiska och i realtid. Rogivande, avstressande läsning. Gillar den lite gammeldags... känslan, både namnet och typsnittet känns trevligt. Har fått vänner att både prova tidningen och bli prenumeranter 🙂läsa mer
Bertil Berg
Bertil Berg
2019-10-06T08:29:07+0000
Bra reportage, blandat historiskt & nutid
Rune Ljungströmmer
Rune Ljungströmmer
2019-07-10T17:05:05+0000
Mycket läsning för mycket lite pengar, delar med grannen dessutom😍
Sune Hedström
Sune Hedström
2019-05-01T07:17:40+0000
Reportage om intressanta personer från förr.
Gun-Britt Wittgren
Gun-Britt Wittgren
2019-04-09T13:45:46+0000
Mycket att läsa både dåtid och nutid
Kent Eriksson
Kent Eriksson
2019-04-04T20:06:00+0000
En allmänbildande tidning med intressanta artiklar om vår historia, kultur, natur och nöjesprofiler. Finurliga... korsord och lärorika teman om våra landskap. Alltid överraskande texter. Lär känna Sverige, läs Kvällsstunden. Skönt befriat från kändistrams, latte-eufori och hälsofrälsning 😎läsa mer
Jonny Lundström
Jonny Lundström
2019-03-31T19:20:30+0000
Tycker att mycket är bra med Kvällsstunden. Främst Noveller och "Läsarnas egna berättelser" Även kul att läsa om... Skådespelare och artister. Korsordet är bra. Helt enkelt en mångsidig tidning.läsa mer
John Tjörngren
John Tjörngren
2019-02-23T17:02:42+0000
Många intressanta artiklar !
Conny Herbertsson
Conny Herbertsson
2019-01-15T16:01:15+0000
Mycket innehållsrik,läsvärd i högsta grad.
Monica Werner
Monica Werner
2019-01-01T22:48:09+0000
Att det är en riktig papperstidning som vi faktiskt inte upptäckt förrän vi själva nått 80-årssträcket. ... Längtar efter den då det är mycket att läsa för oss bägge två.God fortsättning på 2019 från två som tänker hänga medläsa mer
Sölve Dahlberg
Sölve Dahlberg
2018-12-08T20:56:49+0000
Jag trivs med Kvällstunden.Det är blandat i den.För var och en.
Lasseman Svensson
Lasseman Svensson
2018-10-15T20:09:11+0000
Jag är 67 år inne på mitt snart 68:tionde år och är inte allt för gammalmodig, jag gillar Kvällsstunden och... finner ro i att bläddra i denna tidning. Som sagt det är trevligt att bläddra i en riktig tidning i denna digitaliserade värld.läsa mer
Christina Ögrim
Christina Ögrim
2018-05-16T13:42:08+0000
ETT STORT JUBILEUMSGRATTIS till Kvällsstunden 80 år!Jag förstår verkligen varför ni finns kvar efter 80 år.Det... är en tidning som jag läser med förtjusning och förväntan. Tittar ivrigt och längtansfullt efter brevbäraren varje tisdag.Älskar er traditionella och lättlästa layout. Modernisera för allt i världen ingenting! Njutningen av att läsa en äkta papperstidning i behändigt format - HELT UTAN ANNONSER - är ovärderlig.Era artiklar och reportage är alltid intressanta och läsvärda. Många gånger om celebriteter från förr i tiden, och som verkligen behöver dras fram ur glömskan. Det blir för mig en nostalgitripp down the memory lane.Er digitala service gör det enkelt, bekvämt - och gratis - att lämna tävlingssvar. Sedan är det bara att ivrigt invänta lottvinsterna. Dessutom är det perfekt storlek på korsordsrutorna, så texten blir lättläst för en starropererad.Nu i vecka 20 har Kvällsstunden dessutom förärat mig med en helsida om "Rännstensungen från Götgatan 83". Det har gjort mig alldeles varm om hjärtat och oerhört stolt och glad. Då kan jag inte göra annat än att ge Kvällsstunden FEM SKINANDE GULDSTJÄRNORläsa mer
Kenneth Falk
Kenneth Falk
2018-04-24T15:45:54+0000
Några tycker att tidningens framtoning är gammalmodig, jag tycker det är en styrka. Att i denna digitaliserade... värld få hålla i en papperstidning som påminner om tidningarna som fanns när jag växte upp är en lisa för själen, för även om man hänger med något så när i det moderna mediabruset så känner man sig ganska vilsen ibland. Så snälla, vik inte av från Era traditioner. Dessutom gillar jag den redaktionella texten och dess innehållläsa mer
Ingrid Sjödin-Lindström
Ingrid Sjödin-Lindström
2018-02-18T13:34:30+0000
Mysig tidning, gillar Sverige-resan; vad finns i våra olika landskap.Gunillas kök och stök, bra maträtter och bak,... inte så komplicerade.Lagom svåra korsord och finurliga Naturfrågor.Sport, nöjes m fl profiler som blir roliga att minnas.Hela tidningen läsvärd.Hälsar Ingrid i Västerbotten.läsa mer
Birgitta Nilsson
Birgitta Nilsson
2018-02-15T10:55:49+0000
Jag ser fram mot att få denna tidning varje vecka.Den är så befriande fri från skvaller och har istället... intressanta artiklar om allt mellan himmel och jord.Fakta om nöjesprofiler från förr och nu, natur,geografi och läsarnas egna bidrag i form av foton,noveller och minnen.m.m..Att det finns en så här religiöst och politiskt oberoende tidning med fakta och underhållning i lätt tillgängligt format tycker jag är unikt.Personligen är jag också road av hjärngympan korsorden ger;-)läsa mer
Ann-Christine Eriksson
Ann-Christine Eriksson
2018-02-14T13:03:30+0000
En mycket bra tidning!
Ronny W-vik
Ronny W-vik
2018-01-18T08:28:20+0000
Undebar tidning är 33 år men tycker den är intressant
Ingrid Eriksson
Ingrid Eriksson
2017-12-01T10:04:49+0000
Har haft den för flera år sen ..tycker jättemycket om denna härliga tidning..lite nostalgi i den sååå Härligt!!!
Christina Lind
Christina Lind
2017-10-12T09:33:02+0000
Verkligen ett guldkorn. Mycket spännande och intressant läsning blandat med recept och korsord!
Monkan Melek Chanovian
Monkan Melek Chanovian
2017-10-06T17:30:13+0000
Underbar tidning med mycket nostalgi
Bodil Widén
Bodil Widén
2017-10-02T16:51:16+0000
Tompa Hildorsson
Tompa Hildorsson
2017-09-29T15:01:05+0000
Mycket bra tidning med intressant innehåll. Den borde finnas i alla familjer som kontrast till kvällstidningarnas... sensationsjournalistik. Bara det att den är politiskt och religiöst neutral talar för kvalité. Och vilken tidning kan mäta sig mot Kvällsstunden som startades redan 1938 och alltså fyller 80 år nästa år. Klar favorit!läsa mer
Cherstin Juhlin
Cherstin Juhlin
2016-05-03T08:56:21+0000
En spännande veckotidning som min 92-åriga mor gillar skarpt. Jag prenumererar på den, och där finns mycket... läsvärt från förr. Reportage om gamla sångare o skådisar, noveller, följetonger, korsord, roliga historier, mat- och bakrecept, Köp o Sälj, kontaktannonser, insändare m.m. ingen reklam.läsa mer
Anitha Säll
Anitha Säll
2016-04-28T14:46:56+0000
Läs alla recensioner

Lyssna på Radio Viking här! Klicka på radion för att starta!

radioRV7