Med originalritningar från 1766 bygger Varvshistoriska föreningen i Karlskrona det tredje ekspant som behövs för att kunna visa hur linjeskeppet Riksens Ständer såg ut i full storlek. Foto: Ola Hallqvist, AB Audiola
Här växer Riksens Ständer fram
Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på email
Skicka som e-post

Linjeskeppet Riksens Ständer förliste 1780 i kriget mot Ryssland. Nu bygger medlemmarna i en förening tre ekspant i naturlig storlek med hjälp av originalritningar från 1766. Ekspanten åskådliggör de metoder som användes på 1700-talet.

 

Varvshistoriska föreningen i Karlskrona vill hålla stadens skeppsbyggartraditioner levande för kommande generationer. Hans Hedman är före detta sjöofficer och varvschef för Kockums i Karlskrona och Malmö och är nu kommunikatör för föreningen. Han berättar att en av initiativtagarna var konteramiral Sten Swedlund. Nu finns det föreningar i alla städer som har haft varv, oberoende om det har byggts militära eller civila fartyg.  

– Vi valde att använda Riksens Ständer som förebild till vårt projekt eftersom det är de enda skalenliga ritningar som vi har hittat, säger Hans Hedman.

Spantritningen är daterad den 22 april 1766 och gjord av Gilbert Sheldon som var verksam i Karlskrona. Ritningen är den mest väldokumenterade och detaljrika ritning som finns från tidsepoken.

Hittills har föreningen byggt två och ett halvt ekspant på Saltövarv i Karlskrona. Vad som återstår är ett halvt spant samt att lägga en bordläggning av ek på utsidan och att klä spanten på insidan med ek, så kallad garnering. 

 

Krumma ekar är nödvändiga

Att få tag i ek till spanten är inte lätt eftersom de ekarna som kan användas ska vara krumväxta, då är de några hundra år gamla och får inte fällas idag. Föreningen har dock fått hjälp av Karlskrona kommun och många av de gamla gårdarna kring Karlskrona, bland andra, Agerums gård. 

Från Visingsö har föreningen fått ett tiotal ekar.  För ett helt linjeskepp gick det åt 1 500 ekar och för spanten som nu byggs behövs cirka 150 ekar.

Eken var under århundraden Kronans egendom. Att hugga ner en ek var ett brott som kunde bestraffas med döden. Det fanns perioder då den svenska eken inte räckte till för flottans behov, då importerade man från Pommern. Kronans ekar på Visingsö i Vättern kom aldrig till användning eftersom segelfartygens era var förbi när träden var så gamla att de kunde användas.

– När allt är klart år 2021 blir ekspanten 10 gånger 12 meter. De ska placeras på den gamla slipern vid Vasaskjulet på Lindholmen, säger Hans Hedman som berättar att det handlar om åtskilliga timmar som frivilliga har lagt ner. 

– Vi vill med utvalda arbetsmoment visa på byggmetoder och verktyg som användes. I övrigt har vi fått använda dagens metoder för att få ihop projektet till en rimlig kostnad. De som jobbar frivilligt med projektet har hittills lagt ner cirka 2 500 timmar.

 

En berättelse lever vidare

– Vi som bygger ekspanten får en förståelse för hur hårt arbetet var på Lindholmens varv på 1700-talet. De cirka 3 000 varvsarbetarna lyckades på tre och ett halvt år bygga tio linjeskepp och tio fregatter under ledning av Henric af Chapman. 

I projektet ingår det även att visa skillnaden mellan Sheldons och af Chapmans linjeskepp. Vi jämför skeppens olika spantrutor och kan då se skillnaden på skrovformen för respektive skeppsbyggare vilket sedan ledde till skeppens olika uppträdande i havet.

– Det är viktigt att att berätta historien om varvsstaden Karlskrona för dagens unga.  Det är också viktigt att förstå att internationaliseringen inte är något nytt utan fenomenet fanns redan på 1700-talet, då svenskan var det minst talade språket i Karlskrona.

– Kung Gustaf III och hans flottas insatser under kriget mot Ryssland 1788  1790 var viktiga för Sveriges framtid. Kriget slutade oavgjort, men svenska flottans seger vid Svensksund, tack vare att vinden kantrade, var livsviktig för att behålla landets dåvarande gränser och suveränitet, avslutar Hans Hedman.

 

Dan Jansson

De cirka 20 frivilliga som arbetar med att bygga de tre ekspanten använder virke från krumma ekar som är några hundra år gamla. Foto: Ola Hallqvist, AB Audiola

Fakta och bakgrund till projektet

På Lindholmen i Karlskrona etablerades flottans varvsanläggning på slutet av 1600-talet. Varvet är en av landets första, storskaliga industrimiljöer.

Linjeskeppet Riksens Ständer var en ombyggnad av linjeskeppet Adolf Fredrik. Ombyggnaden gjordes på Lindholmen Riksens Ständer deltog i kriget mot Ryssland 1788–1790, men förlorades sista krigsåret vid anfallet mot Reval. 

Begreppet linjeskepp innebär att krigsfartygen låg på linje och besköt fienden.

Varvshistoriska föreningen har från starten bland annat arbetat med att återskapa hur repslageri gick till på repslagarbanan och historieskrivningen av Polhemsdockan på Lindholmen. Föreningen har cirka 200 medlemmar.

Projektet sponsras bland annat av Stena Line, Karlskrona kommun och Region Blekinge som bidrar med ek och till den digitala presentation som ska komplettera de tre ekspanten.

Fartygsmodell av 60-kanonskeppet Adolf Fredrik, senare omdöpt till Riksens Ständer.

Foto: Marinmuseum

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på email
Skicka som e-post

Nyhetsbrevet

Vill du ha information, erbjudanden och rabatter från Kvällsstunden?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

När du registrerar dig på Nyhetsbrevet samtycker du till att få exempelvis erbjudanden, rabatter och allmän information från Kvällsstunden via e-post. Du kan när som helst säga ifrån din prenumeration på nyhetsbrevet om du inte längre vill ha det.

Telefon:
021-19 04 15

 

Mejl: Klicka här

 

Post:
Kvällsstunden
Box 1080
721 27 Västerås

 

Kvällsstunden och kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB. Ansvarig utgivare: Kalle Östgren. Mer information om Kvällsstunden hittar du här.

4.9/5
 • Kvällsstunden
  5.0
  drivs av Facebook
  Gert Öjendal
  Gert Öjendal
  2019-11-14T22:25:39+0000
  Historiskt sett mycket intressant läsning.Tyvärr fungerar inte webbkontot - går inte att logga in eller återställa lösenordet - vilket är synd eftersom jag gärna vill kunna läsa tidningen när jag är på resande fot.läsa mer
  Inga-Britt Gustafsson
  Inga-Britt Gustafsson
  2019-11-04T15:50:33+0000
  Intressanta artiklar, både historiska och i realtid. Rogivande, avstressande läsning. Gillar den lite gammeldags känslan, både namnet och typsnittet känns trevligt. Har fått vänner att både prova tidningen och bli prenumeranter 🙂läsa mer
  Bertil Berg
  Bertil Berg
  2019-10-06T08:29:07+0000
  Bra reportage, blandat historiskt & nutid
  Rita Faith
  Rita Faith
  2019-07-31T00:17:15+0000
  Man slipper skvaller Flera intressanta artiklar Trevlig , mysig tidning
 • Lyssna på Radio Viking här! Klicka på radion för att starta!

  radioRV7