Hon värnade flickors rätt att simma

Dela på Facebook
Skicka som e-post

Med stjärnor som Sarah Sjöström, Jane Cederqvist och Therese Alshammar bland förebilderna har svensk damsimning blivit en av landets ledande och populära sporter. Det är en fantastisk utveckling om man betänker att det var omöjligt för en svensk flicka att få simundervisning så sent som i mitten av 1800-talet. Kvinnan som svarade för genombrottet och som anses som svensk damsimnings urmoder hette Nancy Edberg.

Det har genom historien inte alltid varit en demokratisk rättighet att få tillgång till allmänna badhus eller att lära sig simma.
Visserligen hade de gamla grekerna elva luxuösa offentliga bad i Aten på sin tid. Bad ansågs hygieniskt och gav välbefinnande. Simning utvecklade flertalet av kroppens muskler och det ansåg också klara hjärnan. De dåtida lärda männens stora politiska beslut togs ofta efter ett stärkande bad.
I övriga länder var dock inställningen till allmänna bad skeptisk under århundraden. Det ansågs farligt, det ansågs sprida könssjukdomar och enligt kyrkan var det allmänt syndigt och förkastligt. 

Bastu
I Sverige var det ännu värre. Visserligen hände det att folk doppade sig i sjön eller älven när hettan var som värst under slåttern. Annars var man hänvisad till det allmänna karbadet hemma i köket inför någon av årets högtider. Och vattnet byttes inte ofta under dessa speciella tillfällen, även om hushållet var stort.
Under medeltiden växte emellertid allmänna badstugor fram, dels vid klostren, dels i privat regi.
En frisk hygienisk fläkt kom också med de finska invandrarna från Savolax under 1500-talet. De hade med sig seden att bada bastu. Varje vecka samlades de i bastun för att svettas, prata och koppla av. De ansågs i början som allmänt tokiga och förföljdes. Men efterhand, när svenskarna tillät sig att lära känna dem närmare, kom en mer positiv attityd. Och i dag är dessa finska invandrare sedan generationer integrerade i det svenska samhället och vi är snart sagt alla ivriga bastubadare.
Men kyrkan gick på 1700-talet till attack mot de offentliga badstugorna. Den hade fått rapporter utifrån Europa om att badstugor nyttjades som rena bordeller, att de spred könssjukdomar och att de i allmän mening var förkastliga. Politikerna följde råd från prästerskapet och förekomsten av allmänna badhus ifrågasattes. 
Alltså beslöt till exempel myndigheterna i Stockholm att 1725 förbjuda undersåtar att ”hålla badstugor”. Förbudet skulle vara till 1832. Nya badstugor kom, men i långsam takt. De första badhusen tog dessutom bara emot herrar i badkar.

Bara herrar
Viss simverksamhet startades vid Uppsala universitet, där elever och lärare lärde sig simma och gav uppvisningar ute i landet i föreningsform. Folk insåg naturligtvis att bad och simning var nyttigt. Man upptäckte att det kändes skönt att bli ren över hela kroppen. Risken för att spontandrunkna försvann. Och när man väl lärt sig simma, så ville man tävla. Sportidén fanns där, för de flesta ville ju testa vem som kunde simma snabbast.
Men i den nydaning som skedde fram till mitten av 1850-talet var den nya vattenflugan något för enbart herrar. Damerna kom inte i fråga. De fick offentligt inte visa någon del av kroppen från anklarna till halsen om de var rädda om sin heder. 
Sverige levde i en tid då synen på kvinnan påminner starkt om om de mest patriarkala samhällssystemen i den ”fundamentalistiska” världen.
Doktor Charles Dickson från Göteborg skulle slå en bräsch för kvinnan. Han höll ett föredrag där han bland annat talade om kroppsövningarnas betydelse för hälsan. Kvinnor borde, ansåg han, kunna i varje fall ägna sig åt skridskoåkningen.
Detta ledde till en debatt där det kom fram strömningar för att simning var en minst lika passande sysselsättning. Detta fick en stor betydelse för utvecklingen. Det dök upp läkare som stödde förslaget att lära kvinnor simma. Det ansågs motarbeta ”neuroser, levnadströtthet och bleksot”.
Den första simundervisningen i Sverige skedde på Manilla, dövstumskolan i Stockholm under Ossian Borgs ledning. Han startade redan på 1840-talet en ordnad simskola för pojkar och några år senare lät han också tre flickor delta i utbildningen.
Det var 1851 som Nancy Edberg, en mamsell från stadens medelklass, skulle starta något mycket revolutionerande för svenska flickor: en allmän simskola speciellt för dem.

Simundervisning vid Flatenbadet, Stockholm, 1957.

Simma – en kvinnofråga
Nancy föddes den 12 november 1832 i Ytterjärna, som i dag ligger i Södertälje kommun. Hon hade alltså en förutseende far som lärde henne simma. Hon blev genom pappas träning en mycket duktig simmerska med lust att tävla. Men det fanns inga som hon kunde tävla emot.
Nancy var intresserad av sin samtid och främst kvinnofrågan, som då hade börjat debatteras allmänt. 
Hon insåg att en liten bit av kvinnlig frigörelse bestod i rätten att få lära sig simma, njuta av leken i vattnet och erfara hur allsidigt simningen tränade de flesta av kroppens muskler. Det var inte minst viktigt för kvinnor inom tunga serviceyrken där arbetsdagarna var långa och enformiga.
Hon startade helt sonika en simskola för flickor i en bassäng på Djurgården 1851. Hon fick själv värva de första deltagarna, en efter en. Hon lyckades värva ett brett spektrum av flickor och efter en kort tid hade intresset gjort att hon fick planer på ett eget badhus för kvinnor.
Simskolan hade hon nu flyttat till Kastellholmen och det var där hon planerade att bygga det unika badhuset. Men för att lyckas få tomt och byggnadstillstånd krävdes en man. 
Nancy sökte i första hand upp en amiral Lilliehöök som hon trodde kunde hjälpa henne igenom byråkratin. Men icke. Amiralen tittade skarpt på henne och sade:
”Tänker mamsell dränka folk?”
Då vände sig Nancy direkt till behörig myndighet, Sjöfartsdepartementet, men där mötte hon samma kallsinnighet. Hon vägrade dock att ge upp, kanske med stöd av sin energiske far. Via en inofficiell kontakt i kungahuset lyckades hon med kung Oscar I:s påtryckning utverka rättigheten att uppföra sitt badhus på Kastellholmen.
Under den långa handläggningstiden hade Nancy befunnit sig i London, där hon också propagerat för kvinnlig simning. 
När hon kom hem satte hon omedelbart igång med att söka pengar till bygget. Vid badet anordnade hon två år i rad simuppvisningar inför betalande publik. 

Efterfrågad utomlands
Att se flickor simma har alltid dragit publik och efteråt var det ganska lätt att anmoda besökarna att teckna en aktie till ”badanstalt för fruntimmer”. På så sätt lyckades hon samla in ett startkapital på 9 000 kronor. I juli 1859 stod det nya badhuset klart.
Där skulle Nancy verka som lärare under sju år. Hennes avsikt var att utbilda sina flickor till goda simmerskor och hon uppmuntrade dem till tävling och att de skulle locka fler av sina medsystrar in i simningen.
År 1862 fick hon en oväntad men mycket tacknämlig draghjälp genom att den svenska drottningen anmälde sig och sina döttrar till undervisningen. Detta ledde till att även högre medelklasskvinnor och damer ur societeten tyckte att det var dags att följa efter.
Då hade Nancy i kraft av sina framgångar lockats att leda simskola i Köpenhamn, där hon fick undervisa kronprinsessan av Ryssland, prinsessan av Wales med flera furstliga personer. 1865 krävde Kristiania (sedermera Oslo) att hon skulle komma och starta en central norsk simskola.
Därefter fick hon ett stipen-dium av kung Karl XV och ett rekommendationsbrev från drottningen för att resa till S:t Petersburg, där hon förväntades lära furstefamiljen att simma. Det var ingen hejd på framgången när väl snöbollen börjat rulla.
Ändå hann hon vintern 1864 med att starta en isbana för flickor vid Kastellholmen. Nancy visste att många ville lära sig att åka skridskor, men det skulle visa sig att få i början vågade sig dit. Anledningen var den stränga moralen. Flickor skulle inte ”uppträda okvinnligt” offentligt, hette det. Därför byggde Nancy snart ett plank runt isen och deltagarantalet ökade snart. Än en gång skulle hon få draghjälp från kungahuset. 

Drottningen igen
Det dröjde inte länge förrän drottningen och hennes döttrar anmälde sig som deltagare i undervisningen. 
Och som i fallet med simningen uppstod en plötsligt islossning, där etablissemangets damer ansåg sig mogna att delta. Kunde drottningen, så… Och planket runt banan kunde rivas.
Ur denna Nancys enträgna strävan föddes den tidiga kvinnliga simsporten. Hon kunde lära ut det dominerande bröstsimmet, hur det skulle tränas och utföras. 
Men hon införde också ”crawl-simmet”, om än i en tidig och krångligare form än dagens frisim. Hon levde hela sitt liv för kvinnlig simning och reste långt upp i åren landet runt för att propagera för simsporten och leda den framåt. 
Nancy gifte sig 1867 med den danske litografen Carl Andrésen men blev änka bara sex år senare. Själv dog hon den 11 september 1892.

Kjell-Åke Steen 

[good_old_share]
Dela på Facebook
Skicka som e-post

Ett fin-fint erbjudande

Telefon: 021-19 04 15

Mejla kundtjänst: Klicka här

Post:
Kvällsstunden
Klockartorpsgatan 14
723 44 Västerås

Kvällsstunden och kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB. Ansvarig utgivare: Agnetha Brolin. Alla kontaktuppgifter till redaktionen hittar du här.

5/5

Om du har en minut över så skulle vi verkligen uppskatta om du ville lämna ett omdöme om Tidningen Kvällsstunden på vår facebook eller Google. Klicka bara på någon av knapparna nedan.Tack!

Irja Carlsson
Irja Carlsson
14:29 11 Feb 24
Blandat innehåll -- något för alla. Hög kvalité på... artiklarna, kan läsas flera gånger!!!läs mer
Bo Eriksson
Bo Eriksson
11:17 08 Feb 24
Intressant läsning, helst om gamla tider!.
BarbrosPerenner&Träd
BarbrosPerenner&Träd
18:32 16 May 23
Mycket läsvärd, intressanta artiklar. Rekommenderas varmt.
Rose-marie Nilsson
Rose-marie Nilsson
18:14 04 Jan 23
En av de få utgivningar som går i tionde-arv och läses av... alla dessa arvingar/ Leifläs mer
Svante Uller
Svante Uller
22:21 21 Sep 22
En trevlig läsning med ofta ny information i varje nummer.
Thomas Finnberg
Thomas Finnberg
13:46 23 Mar 22
Bra,intressant läsning,fina bilder, brett utbud och... trevliga romaner. korsorden.läs mer
Pia Müller
Pia Müller
12:08 02 Jan 22
Tidning som handlar om lite av varje. En tidning med ofta... intressanta reportage som gör en på gott humör.läs mer
Marie-Louice Börjesson
Marie-Louice Börjesson
13:11 07 Mar 21
Bra reportage som sträcker sig inom alla kategorier.
Ur... historisk synpunkt, Fantastisk.
Inga lögner bara fakta.
Man blir harmonisk bara av att veta att den återkommer 1 ggr/vecka! ❤️
Tack även för era klurigheter såsom bl.a korsorden.
läs mer
Britt Gustafsson
Britt Gustafsson
17:46 10 Nov 20
Den innehåller mycket intressanta reportage
Ulf Löfström
Ulf Löfström
22:34 22 Oct 20
En bra tidning, sprider inte lögner som kvällstidningarna,... berättar fina historier o reportage om det som hänt.läs mer
Nils Dahlgren
Nils Dahlgren
15:25 21 Oct 20
I stort sett allting, utom en del gnällspikar på... "insändarsidorna"! En utomordentligt bra tidning. Intressant, underhållande, bildande!😊😃läs mer
Janne Ek
Janne Ek
07:33 22 Sep 20
Bra och intressant läsning, allmänbildande
Alf Ahlstedt
Alf Ahlstedt
07:14 08 May 20
Staffan Kvist
Staffan Kvist
13:17 02 Apr 20
Att läsa reportagen är så spännande
Inga-Lisa Gustavsson
Inga-Lisa Gustavsson
18:53 16 Jan 20
Många fina reportage om olika orter i Sverige, dessutom... gammaldags romaner och noveller.läs mer
Inga-Britt IB Gustafsson
Inga-Britt IB Gustafsson
15:50 04 Nov 19
Intressanta artiklar, både historiska och i realtid.... Rogivande, avstressande läsning. Gillar den lite gammeldags känslan, både namnet och typsnittet känns trevligt. Har fått vänner att både prova tidningen och bli prenumeranter :)läs mer
Bertil Berg
Bertil Berg
08:29 06 Oct 19
Bra reportage, blandat historiskt & nutid
Rune Ljungströmmer
Rune Ljungströmmer
17:05 10 Jul 19
Mycket läsning för mycket lite pengar, delar med grannen... dessutom😍läs mer
Sune Hedström
Sune Hedström
07:17 01 May 19
Reportage om intressanta personer från förr.
The Porsche 924 driver
The Porsche 924 driver
10:55 27 Apr 19
Jätte bra tidning
Gun-Britt Wittgren
Gun-Britt Wittgren
13:45 09 Apr 19
Mycket att läsa både dåtid och nutid
Kent Eriksson
Kent Eriksson
20:06 04 Apr 19
En allmänbildande tidning med intressanta artiklar om vår... historia, kultur, natur och nöjesprofiler. Finurliga korsord och lärorika teman om våra landskap. Alltid överraskande texter. Lär känna Sverige, läs Kvällsstunden. Skönt befriat från kändistrams, latte-eufori och hälsofrälsning 😎läs mer
Jonny Lundström
Jonny Lundström
19:20 31 Mar 19
Tycker att mycket är bra med Kvällsstunden. Främst Noveller... och "Läsarnas egna berättelser" Även kul att läsa om Skådespelare och artister. Korsordet är bra. Helt enkelt en mångsidig tidning.läs mer
John Tjörngren
John Tjörngren
17:02 23 Feb 19
Många intressanta artiklar !
Conny Herbertsson
Conny Herbertsson
16:01 15 Jan 19
Mycket innehållsrik,läsvärd i högsta grad.
Monica Werner
Monica Werner
22:48 01 Jan 19
Att det är en riktig papperstidning som vi faktiskt inte... upptäckt förrän vi själva nått 80-årssträcket. Längtar efter den då det är mycket att läsa för oss bägge två.
God fortsättning på 2019 från två som tänker hänga med
läs mer
Sölve Dahlberg
Sölve Dahlberg
20:56 08 Dec 18
Jag trivs med Kvällstunden.Det är blandat i den.För var och... en.läs mer
Lasseman Svensson
Lasseman Svensson
20:09 15 Oct 18
Jag är 67 år inne på mitt snart 68:tionde år och är inte... allt för gammalmodig, jag gillar Kvällsstunden och finner ro i att bläddra i denna tidning.
Som sagt det är trevligt att bläddra i en riktig tidning i denna digitaliserade värld.
läs mer
Christina Ögrim
Christina Ögrim
13:42 16 May 18
ETT STORT JUBILEUMSGRATTIS till Kvällsstunden 80 år!
Jag... förstår verkligen varför ni finns kvar efter 80 år.
Det är en tidning som jag läser med förtjusning och förväntan. Tittar ivrigt och längtansfullt efter brevbäraren varje tisdag.
Älskar er traditionella och lättlästa layout. Modernisera för allt i världen ingenting! Njutningen av att läsa en äkta papperstidning i behändigt format - HELT UTAN ANNONSER - är ovärderlig.
Era artiklar och reportage är alltid intressanta och läsvärda. Många gånger om celebriteter från förr i tiden, och som verkligen behöver dras fram ur glömskan. Det blir för mig en nostalgitripp down the memory lane.
Er digitala service gör det enkelt, bekvämt - och gratis - att lämna tävlingssvar. Sedan är det bara att ivrigt invänta lottvinsterna. Dessutom är det perfekt storlek på korsordsrutorna, så texten blir lättläst för en starropererad.
Nu i vecka 20 har Kvällsstunden dessutom förärat mig med en helsida om "Rännstensungen från Götgatan 83". Det har gjort mig alldeles varm om hjärtat och oerhört stolt och glad. Då kan jag inte göra annat än att ge Kvällsstunden
FEM SKINANDE GULDSTJÄRNOR
läs mer
Kenneth Falk
Kenneth Falk
15:45 24 Apr 18
Några tycker att tidningens framtoning är gammalmodig, jag... tycker det är en styrka. Att i denna digitaliserade värld få hålla i en papperstidning som påminner om tidningarna som fanns när jag växte upp är en lisa för själen, för även om man hänger med något så när i det moderna mediabruset så känner man sig ganska vilsen ibland. Så snälla, vik inte av från Era traditioner. Dessutom gillar jag den redaktionella texten och dess innehållläs mer
Ingrid Sjödin-Lindström
Ingrid Sjödin-Lindström
13:34 18 Feb 18
Mysig tidning, gillar Sverige-resan; vad finns i våra olika... landskap.
Gunillas kök och stök, bra maträtter och bak, inte så komplicerade.
Lagom svåra korsord och finurliga Naturfrågor.
Sport, nöjes m fl profiler som blir roliga att minnas.
Hela tidningen läsvärd.
Hälsar Ingrid i Västerbotten.
läs mer
Birgitta Nilsson
Birgitta Nilsson
10:55 15 Feb 18
Jag ser fram mot att få denna tidning varje vecka.Den är så... befriande fri från skvaller och har istället intressanta artiklar om allt mellan himmel och jord.Fakta om nöjesprofiler från förr och nu, natur,geografi och läsarnas egna bidrag i form av foton,noveller och minnen.m.m..Att det finns en så här religiöst och politiskt oberoende tidning med fakta och underhållning i lätt tillgängligt format tycker jag är unikt.Personligen är jag också road av hjärngympan korsorden ger;-)läs mer
Ann Christine Eriksson
Ann Christine Eriksson
13:03 14 Feb 18
En mycket bra tidning!
Ronny W-vik
Ronny W-vik
08:28 18 Jan 18
Undebar tidning är 33 år men tycker den är intressant
Ingrid Eriksson
Ingrid Eriksson
10:04 01 Dec 17
Har haft den för flera år sen ..tycker jättemycket om denna... härliga tidning..lite nostalgi i den sååå Härligt!!!läs mer
Christina Lind
Christina Lind
09:33 12 Oct 17
Verkligen ett guldkorn. Mycket spännande och intressant... läsning blandat med recept och korsord!läs mer
Bodil Widén
Bodil Widén
16:51 02 Oct 17
Anitha Säll
Anitha Säll
14:46 28 Apr 16
Fler recensioner
js_loader
Dela Kvällsstunden!

Nyhetsbrevet

Vill du ha information, erbjudanden och rabatter från Kvällsstunden?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

När du registrerar dig på Nyhetsbrevet samtycker du till att få exempelvis erbjudanden, rabatter och allmän information från Kvällsstunden via e-post. Du kan när som helst säga ifrån din prenumeration på nyhetsbrevet om du inte längre vill ha det.

Lyssna på Radio Viking här! Klicka på radion för att starta!

radioRV7

Du är på väg att logga ut.
Vill du fortsätta?

Just nu har du inga aktiva prenumerationer på E-TIDNINGEN eller TALTIDNINGEN.
Välj ett alternativ nedan för att köpa och aktivera önskad digital prenumeration av Kvällsstunden.

Saknar du ett webbkonto? Du skapar enkelt ett kostnadsfritt konto härifrån.