Johan Gunnar Andersson, i mitten, tillsammans med Samuel A. Duse och Thoralf Grunden. De blir fotograferade när de tagit sig fram till baslägret på Snow Hill-ön i Antarktis efter den svåra övervintringen vid Hoppets vik. Här väntar de på välbehövlig tvätt och rakning.
Svenske polarforskaren  blev strandsatt på Antarktis
Dela på Facebook

Du behöver vara inloggad för att kunna se denna artikel. 

Logga in, eller skapa ett kostnadsfritt webbkonto på Kvällsstunden så får du tillgång till denna och alla andra utvalda artiklar samt exklusivt material som endast finns på kvallsstunden.se.

Johan Gunnar Andersson från Knista socken i Närke var i början av 1900-talet en av Sveriges internationellt mest kända forskningsresande och forskare. Han var vetgirig
redan som barn och samlade på fossil hemma i Kilsbergen. 
Hans forskararbete ledde honom från Antarktis till Kina.

Johan Gunnar Andersson 1904, året efter resan med Nordenskjöld.

Johan Gunnar Anderssons äventyrliga liv började redan som 25-åring då han var med på Alfred Nathorsts vetenskapliga expedition till Spetsbergen. Han gjorde 1899 en egen expedition till Björnön, söder om Spetsbergen i Svalbard. Han reste också med polarforskaren Otto Nordenskjöld på den första svenska Antarktis-expeditionen åren 1901–1903. Expeditionen råkade ut för svårigheter och tvingades övervintra i Antarktis. 

1906 blev J G Andersson tillförordnad chef för Sveriges geologiska undersökning och ledamot av Vetenskapsakademien 1911. Bland många äventyr som J G Andersson upplevde var övervintringen på Antarktis 1903 det värsta han upplevde. 

I mitten av december 1902 skulle forskningsfartyget Antarctic hämta forskningsledaren Otto Nordenskjöld med forskningsgrupp på ön Snow Hill i Antarktis. Med på fartyget fanns J G Andersson som skulle använda sommarsäsongen för vetenskapliga undersökningar på land. När fartyget närmade sig Antarktis blev det tätpackad skruvis och den hindrade fartyget att ta sig fram till forskningsstationen.  

J G Andersson föreslog kapten Carl Larsen att de skulle dela upp sig i två grupper för att nå Nordenskjöld. Han själv skulle landsättas på Graham Land och sedan skulle han med skidor försöka ta sig dit. Löjtnanten August Duse och matrosen Toralf Grunden skulle följa honom. 

Kapten Larsen skulle ta Antarctic ut på isfritt vatten och försöka segla runt ismassorna mot Snow Hill. Det bestämdes att om Andersson eller Antarctic misslyckades att nå Snow Hill skulle fartyget komma tillbaka senast den 10 mars till platsen där Andersson, Duse och Grunden stigit i land. 

Tvingades vända

Den 29 december 1902 landsattes trion på Graham Land där man också gjorde en depå med proviant för två månader. Efter ett par dagars färd på land kom så trion ut på ett istäckt sund. Det låg smältvatten över isen och snart var männen och släden med utrustningen genomvåt. På andra sidan sundet tog de sig uppför ett berg. Då såg de att allt bortom var öppet vatten och det var omöjligt att ta sig den vägen till Snow Hill. De tvingades återvända till depån, dit de kom den 13 januari. 

Nu tvingades de vänta till slutet av februari eller senast den 10 mars, då fartyget skulle återvända efter sitt försök att nå forskningsstationen på Snow Hill. 

Det gick ingen nöd på männen som hade reservprovianten att leva på. J G Andersson upptäckte intressanta växtfossil som han började forska på. Fortfarande i början av mars hade fartyget inte anlänt. Det kom kraftiga stormbyar som rev sönder tältet och männen anande oråd. De insåg att Antarctic kanske inte kunde komma till deras undsättning. 

Männen bestämde sig för att bygga en robust stenhydda i viken som de kallade för Hoppets vik. De gjorde bastanta murar och tog släden, skidor, skidstavar och några bräder till takstomme som de lade en gammal presenning över till tak. 

Varje dag spanade de efter Antarctic, men i slutet av mars insåg de att fartyget inte skulle anlända. Andersson, Duse och Grunden insåg nu att de måste inrikta sig på ”övervintringsvidrigheter”. Vintern började dra in med ökade stormar och kraftig köld. Nu planerade männen för det värsta, de skulle bli tvungna att klara den långa kalla årstiden på egen hand. 

Först och främst måste de skaffa föda, så en intensiv jakt började på pingviner och sälar. Djurens skinn användes till att isolera golv och väggar. I stenhyddan fanns enbart några tomlådor att sitta på och till ljus fanns en plåtburk med späck och med en bit hamplina som fungerade som veke. Tranlampan och den enkla murade spisen sotade rejält och det var med svårigheter som röken kunde leta sig ut genom hålet
i taket. 

Sup en gång i månaden

Dieten bestod av följande enligt J P Anderssons anteckningar i dagboken: 200 gram bröd per man dagligen, på morgonen en dryck kokt på en matsked malet kaffe, till kvällen te av samma styrka, korngrynsgröt ibland samt pingvin- eller sälkött. Till varje söndag serverades konservkött eller konserverad sill och en soppa. En gång
i månaden fick männen njuta av en sup. 

Vintern förflöt utan den minsta intellektuella verksamhet. De försökte förströ sig med berättelser av olika slag. Det var främst Andersson som hade populärvetenskapliga föreläsningar för sina två kamrater. Naturligtvis undrade männen vad som hade hänt med Antarctic. 

På sin färd till Snow Hill hade fartyget frusit fast i isen som började skruva sönder skeppet som senare sjönk. Det gjorde att besättningen måste ta alla sina förnödenheter och lämna fartyget. Även de fick övervintra på närmaste land. När våren kom tog sig Andersson, Duse och Grunden landvägen till Snow Hill. 

Räddade expeditionen

Nu var alla i expeditionen fast i Antarktis men J G Andersson kan sägas kom att rädda dem. Före avresan lämnade han en karta över färden och sa att om inte kaptenen på Antarctic hörde av sig inom en viss tid så skulle man göra eftersökningar. Det gjorde att undsättningsexpeditioner skickades från Sverige, Frankrike och Argentina. Först fram var fartyget Uruguay från Buenos Aires som räddade både männen på stationen Snow Hill inklusive Andersson, Duse och Grunden samt besättningen på Antarctic från deras läger. 

J G Andersson döpte en ö
i området till Uruguay som hyllning till räddningsfartyget. 1949 döptes ön om till Anderson Island, vilket den heter än i  dag,  till minne av 1903 års övervintring.

Johan Gunnar Andersson blev nu en känd äventyrare som det berättades om i världen. Han återvände till sin forskning
i Sverige och skrev böcker. Han lämnade polarforskningen bakom sig, men nya äventyr skulle så småningom dyka upp genom en inbjudan av regeringen
i Kina.

Sven-Åke Henriksson

Johan Gunnar Andersson i Henan 1918.

JG Anderssons arbete  uppskattas av kineserna retroaktivt

Johan Gunnar Andersson kom att hamna mitt i centrum för ett av de mest omvälvande skeendena i Kinas moderna historia. Han blev känd under namnet ”Kina-Gunnar” och var under åren 1914–1925 anställd av den kinesiska regeringen för att leda viktiga, geologiska undersökningar. 

Det var då som han kom in på paleontologi (vetenskapen om förhistoriskt liv), etnologi (studier om människor som kulturvarelser) och arkeologi (kunskap om människans förhistoria) i Kina och som gjorde honom berömd i hela världen.  

Forskningssamarbete

Andersson blev en nyckelfigur i arkeologins begynnelse i Kina på 1920-talet. Det var han som lokaliserade och initierade sökandet efter en förhistorisk människa i Kina. Det ledde till att österrikaren Otto Zdansky upptäckte fynd av den så kallade ”Peking-människan” senare på 1920-talet. 

Det var svensken Erik Nyström, kemiprofessor i Taiyuan vid ett av Kinas första moderna universitet, som lockade J G Andersson till Kina och tog det första initiativet till ett forskningssamarbete mellan Kina och Sverige. 

Nyström hade börjat samla in jordprover och stenar som han analyserade vid universitetets kemiska laboratorium. Men allt arbete avstannade då Quing­dynastin föll 1911 och han som alla européer förlorade sina jobb. 

Samarbete mellan länder

Nyström visste att hans idéer var viktiga för Kinas framtid men tiden var ännu inte inne. Han förankrade idén om forskningssamarbete mellan länderna först hos den svenske envoyén i Peking. Sedan åkte Nyström hem till Stockholm och talade med J P Andersson, chef för Sveriges geologiska undersökning, som även han var positiv till förslaget. 

Ingenting hände på flera år men 1913 fick Nyström audiens hos den nya regeringen. Resultatet blev att Sverige, som inte var en kolonialmakt, skulle delta i Kinas vetenskapliga modernisering. Och här kom J G Andersson in i bilden som den som skulle leda arbetet. 

Misstänkliggjord

Han anställdes 1914 av den kinesiska staten för att kartlägga järn- och kolresurser i landet och utbildade Kinas första generation av geologer. Malmtillgångarna var livsviktiga för Kinas modernisering. 

J G Andersson reste land och rike runt, oftast under primitiva omständigheter. Han hotades flera gånger till livet av rövarband som härjade på landsbygden och som gjorde det svårt att arbeta. Många människor var också misstänksamma mot den vite utlänningen som en del trodde var spion. Varför letade han stenar och fossil? Vad ville han egentligen? 

Trots intriger och inrikespolitisk dramatik lyckades ”Kina-Gunnar” lösa vetenskapliga problem i landet och skapade ett av Sveriges första och största vetenskapliga samarbeten med ett land utanför Europa. 

Hittade lerkrukor

Allt eftersom åren gick minskade hans intressen av att forska om naturresurserna. Detta då han kom i kontakt med primitiva stenverktyg och spår av människor och hittade mängder av målade lerkrukor från en förhistoria som ingen hade hört talas om i Kina förut. Jakten på så kallade ”drakben”, rester av förhistoriska djur, kom helt att fånga hans intresse i fortsättningen och gjorde honom till den store Kinakännaren. 

En svensk missionär kom starkt att bidra till hans nya forskning. Våren 1917 var J G Andersson i det inre av Kina tillsammans med sin assistent. Han åkte tåg längs Gula floden i en överfull boskapsvagn fylld med folk. Där träffade han den svenska missionären Maria Petterson från Lundsbrunn
i Västergötland. Hon hade varit i landet sedan 1896 och bland annat byggt upp ett barnhem. Tack vare Maria Petterson skulle hans forskargärning ta stora steg framåt. Han berättade 1926 om henne i sin bok Draken och de främmande djävlarna. 

De svenska missionärerna, som främst var i Henanprovinsen, rörde sig på landsbygden och kunde få information från lokalbefolkningen. Sedan fördes informationen vidare till ”Kina-Gunnar” som kom och utförde undersökningar. Genom Maria Pettersson och andra missionärers hjälp med att leta fyndplatser av ”drakben” fick han viktig information till sitt vetenskapliga arbete.

Fynd fördes till Stockholm 

Ett samarbete kom tillstånd mellan Geologiska museet i Peking och Östasiatiska i Stockholm. Många kinesiska fynd fördes till Stockholm för mer avancerade undersökningar än vad som kunde göras i Kina på den tiden. Samlingarna återfördes sedan till Kina under åren 1927 till 1936. 

Från början av 1920-talet fokuserade Andersson på arkeologi. Han upptäckte, tillsammans med kinesiska kollegor,  bland annat dittills okända kulturlager i Henanprovisen i centrala Kina, den så kallade Yangshaokulturen som blev en världssensation. 

”Pekingmänniskan”

J G Andersson upptäckte också 1921 äldre lämningar av paleolitiska människor, ”Peking-människan”, som senare grävdes ut av andra. Trots att J G Andersson gjort så mycket för Kina och dess forskning slog hans framgångar tillbaka mot honom i mitten av 1920-talet. 

Andra kinesiska forskare tyckte att han haft för stora framgångar, Andersson började motarbetas och det blev konflikter. En besviken Johan Gunnar Andersson lämnade Kina för att inte återvända och kom till Sverige 1926. 

På uppdrag av staten grundade han samma år Östasiatiska museet i Stockholm för att rymma de samlingar han förde med sig från Kina. Han var chef för museet fram till 1938. J G Andersson dog 1960 i en ålder av 86 år. 

I dag hyllar kineserna åter ”Kina-Gunnar” för vad han gjorde en gång i tiden. Man inser vilken stor betydelse han hade för landets ekonomiska utveckling och för att Kina fick sin förhistoria. 

Sven-Åke Henriksson

Johan Gunnar Andersson med kruksamling på Östasiatiska museet.

Vill du läsa den här artikeln i sin helhet och samtidigt få tillgång till många andra intressanta artiklar, matrecept, pyssel, följetonger med mera? Klicka på bilden nedan för att ladda ner hela numret som e-tidning eller sök något från arkivet härifrån.

Ett fin-fint erbjudande

Telefon: 021-19 04 15

Mejla kundtjänst: Klicka här

Post:
Kvällsstunden
Klockartorpsgatan 14
723 44 Västerås

Kvällsstunden och kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB. Ansvarig utgivare: Marc Löfgren. Alla kontaktuppgifter till redaktionen hittar du här.

5/5
Kvällsstunden
5.0
Based on 35 reviews
drivs av Facebook
Rose-marie Nilsson
Rose-marie Nilsson
2023-01-04T18:14:38+0000
En av de få utgivningar som går i tionde-arv och läses av alla dessa arvingar/ Leif
Svante Uller
Svante Uller
2022-09-21T22:21:19+0000
En trevlig läsning med ofta ny information i varje nummer.
Thomas Finnberg
Thomas Finnberg
2022-03-23T13:46:56+0000
Bra,intressant läsning,fina bilder, brett utbud och trevliga romaner. korsorden.
Pia Müller
Pia Müller
2022-01-02T12:08:41+0000
Tidning som handlar om lite av varje. En tidning med ofta intressanta reportage som gör en på gott humör.
Marie-Louice Börjesson
Marie-Louice Börjesson
2021-03-07T13:11:44+0000
Bra reportage som sträcker sig inom alla kategorier.Ur historisk synpunkt, Fantastisk. Inga lögner bara fakta.Man... blir harmonisk bara av att veta att den återkommer 1 ggr/vecka! ❤️Tack även för era klurigheter såsom bl.a korsorden.läsa mer
Britt Gustafsson
Britt Gustafsson
2020-11-10T17:46:32+0000
Den innehåller mycket intressanta reportage
Ulf Löfström
Ulf Löfström
2020-10-22T22:34:16+0000
En bra tidning, sprider inte lögner som kvällstidningarna, berättar fina historier o reportage om det som hänt.
Nils Dahlgren
Nils Dahlgren
2020-10-21T15:25:27+0000
I stort sett allting, utom en del gnällspikar på "insändarsidorna"! En utomordentligt bra tidning. Intressant,... underhållande, bildande!😊😃läsa mer
Janne Ek
Janne Ek
2020-09-22T07:33:25+0000
Bra och intressant läsning, allmänbildande
Alf Ahlstedt
Alf Ahlstedt
2020-05-08T07:14:51+0000
Staffan Kvist
Staffan Kvist
2020-04-02T13:17:31+0000
Att läsa reportagen är så spännande
Inga-Lisa Gustavsson
Inga-Lisa Gustavsson
2020-01-16T18:53:48+0000
Många fina reportage om olika orter i Sverige, dessutom gammaldags romaner och noveller.
Inga-Britt Gustafsson
Inga-Britt Gustafsson
2019-11-04T15:50:33+0000
Intressanta artiklar, både historiska och i realtid. Rogivande, avstressande läsning. Gillar den lite gammeldags... känslan, både namnet och typsnittet känns trevligt. Har fått vänner att både prova tidningen och bli prenumeranter 🙂läsa mer
Bertil Berg
Bertil Berg
2019-10-06T08:29:07+0000
Bra reportage, blandat historiskt & nutid
Rune Ljungströmmer
Rune Ljungströmmer
2019-07-10T17:05:05+0000
Mycket läsning för mycket lite pengar, delar med grannen dessutom😍
Sune Hedström
Sune Hedström
2019-05-01T07:17:40+0000
Reportage om intressanta personer från förr.
Gun-Britt Wittgren
Gun-Britt Wittgren
2019-04-09T13:45:46+0000
Mycket att läsa både dåtid och nutid
Kent Eriksson
Kent Eriksson
2019-04-04T20:06:00+0000
En allmänbildande tidning med intressanta artiklar om vår historia, kultur, natur och nöjesprofiler. Finurliga korsord... och lärorika teman om våra landskap. Alltid överraskande texter. Lär känna Sverige, läs Kvällsstunden. Skönt befriat från kändistrams, latte-eufori och hälsofrälsning 😎läsa mer
Jonny Lundström
Jonny Lundström
2019-03-31T19:20:30+0000
Tycker att mycket är bra med Kvällsstunden. Främst Noveller och "Läsarnas egna berättelser" Även kul att läsa om... Skådespelare och artister. Korsordet är bra. Helt enkelt en mångsidig tidning.läsa mer
John Tjörngren
John Tjörngren
2019-02-23T17:02:42+0000
Många intressanta artiklar !
Conny Herbertsson
Conny Herbertsson
2019-01-15T16:01:15+0000
Mycket innehållsrik,läsvärd i högsta grad.
Monica Werner
Monica Werner
2019-01-01T22:48:09+0000
Att det är en riktig papperstidning som vi faktiskt inte upptäckt förrän vi själva nått 80-årssträcket. Längtar efter... den då det är mycket att läsa för oss bägge två.God fortsättning på 2019 från två som tänker hänga medläsa mer
Sölve Dahlberg
Sölve Dahlberg
2018-12-08T20:56:49+0000
Jag trivs med Kvällstunden.Det är blandat i den.För var och en.
Lasseman Svensson
Lasseman Svensson
2018-10-15T20:09:11+0000
Jag är 67 år inne på mitt snart 68:tionde år och är inte allt för gammalmodig, jag gillar Kvällsstunden och finner ro i... att bläddra i denna tidning. Som sagt det är trevligt att bläddra i en riktig tidning i denna digitaliserade värld.läsa mer
Christina Ögrim
Christina Ögrim
2018-05-16T13:42:08+0000
ETT STORT JUBILEUMSGRATTIS till Kvällsstunden 80 år!Jag förstår verkligen varför ni finns kvar efter 80 år.Det är en... tidning som jag läser med förtjusning och förväntan. Tittar ivrigt och längtansfullt efter brevbäraren varje tisdag.Älskar er traditionella och lättlästa layout. Modernisera för allt i världen ingenting! Njutningen av att läsa en äkta papperstidning i behändigt format - HELT UTAN ANNONSER - är ovärderlig.Era artiklar och reportage är alltid intressanta och läsvärda. Många gånger om celebriteter från förr i tiden, och som verkligen behöver dras fram ur glömskan. Det blir för mig en nostalgitripp down the memory lane.Er digitala service gör det enkelt, bekvämt - och gratis - att lämna tävlingssvar. Sedan är det bara att ivrigt invänta lottvinsterna. Dessutom är det perfekt storlek på korsordsrutorna, så texten blir lättläst för en starropererad.Nu i vecka 20 har Kvällsstunden dessutom förärat mig med en helsida om "Rännstensungen från Götgatan 83". Det har gjort mig alldeles varm om hjärtat och oerhört stolt och glad. Då kan jag inte göra annat än att ge Kvällsstunden FEM SKINANDE GULDSTJÄRNORläsa mer
Kenneth Falk
Kenneth Falk
2018-04-24T15:45:54+0000
Några tycker att tidningens framtoning är gammalmodig, jag tycker det är en styrka. Att i denna digitaliserade värld få... hålla i en papperstidning som påminner om tidningarna som fanns när jag växte upp är en lisa för själen, för även om man hänger med något så när i det moderna mediabruset så känner man sig ganska vilsen ibland. Så snälla, vik inte av från Era traditioner. Dessutom gillar jag den redaktionella texten och dess innehållläsa mer
Ingrid Sjödin-Lindström
Ingrid Sjödin-Lindström
2018-02-18T13:34:30+0000
Mysig tidning, gillar Sverige-resan; vad finns i våra olika landskap.Gunillas kök och stök, bra maträtter och bak,... inte så komplicerade.Lagom svåra korsord och finurliga Naturfrågor.Sport, nöjes m fl profiler som blir roliga att minnas.Hela tidningen läsvärd.Hälsar Ingrid i Västerbotten.läsa mer
Birgitta Nilsson
Birgitta Nilsson
2018-02-15T10:55:49+0000
Jag ser fram mot att få denna tidning varje vecka.Den är så befriande fri från skvaller och har istället intressanta... artiklar om allt mellan himmel och jord.Fakta om nöjesprofiler från förr och nu, natur,geografi och läsarnas egna bidrag i form av foton,noveller och minnen.m.m..Att det finns en så här religiöst och politiskt oberoende tidning med fakta och underhållning i lätt tillgängligt format tycker jag är unikt.Personligen är jag också road av hjärngympan korsorden ger;-)läsa mer
Ann Christine Eriksson
Ann Christine Eriksson
2018-02-14T13:03:30+0000
En mycket bra tidning!
Ronny W-vik
Ronny W-vik
2018-01-18T08:28:20+0000
Undebar tidning är 33 år men tycker den är intressant
Ingrid Eriksson
Ingrid Eriksson
2017-12-01T10:04:49+0000
Har haft den för flera år sen ..tycker jättemycket om denna härliga tidning..lite nostalgi i den sååå Härligt!!!
Christina Lind
Christina Lind
2017-10-12T09:33:02+0000
Verkligen ett guldkorn. Mycket spännande och intressant läsning blandat med recept och korsord!
Bodil Widén
Bodil Widén
2017-10-02T16:51:16+0000
Cherstin Juhlin
Cherstin Juhlin
2016-05-03T08:56:21+0000
En spännande veckotidning som min 92-åriga mor gillar skarpt. Jag prenumererar på den, och där finns mycket läsvärt... från förr. Reportage om gamla sångare o skådisar, noveller, följetonger, korsord, roliga historier, mat- och bakrecept, Köp o Sälj, kontaktannonser, insändare m.m. ingen reklam.läsa mer
Anitha Säll
Anitha Säll
2016-04-28T14:46:56+0000
Läs alla recensioner
Dela Kvällsstunden!

Nyhetsbrevet

Vill du ha information, erbjudanden och rabatter från Kvällsstunden?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

När du registrerar dig på Nyhetsbrevet samtycker du till att få exempelvis erbjudanden, rabatter och allmän information från Kvällsstunden via e-post. Du kan när som helst säga ifrån din prenumeration på nyhetsbrevet om du inte längre vill ha det.

Lyssna på Radio Viking här! Klicka på radion för att starta!

radioRV7

Logga in

Fyll i användarnamn och lösenord

Just nu har du inga aktiva prenumerationer på E-TIDNINGEN eller TALTIDNINGEN.
Välj ett alternativ nedan för att köpa och aktivera önskad digital prenumeration av Kvällsstunden.

Delad glädje är dubbel glädje,
och i bästa fall mångdubblad!
Missa inte denna fantastiska möjlighet!

Så här går det till:
För dig som redan är prenumerant:
Dela med dig av Kvällsstunden till ett obegränsat antal vänner och bekanta. Vi ordnar så att de får ett gratisnummer av Kvällsstunden hem i brevlådan. Om de sedan väljer att teckna en egen prenumeration på Kvällsstunden (hel- eller halvår) så får både du och din vän förlängd prenumeration. Ju fler du värvar desto fler månader förlänger vi din prenumeration med! – helt kostnadsfritt.

Här är ett par exempel:
• Om din vän tecknar ett HELÅR av Kvällsstunden förlänger vi både din och vännens prenumeration med TVÅ månader (8 nummer).
• Om din vän tecknar ett HALVÅR av Kvällsstunden förlänger vi både din och vännens prenumeration med EN månad (4 nummer).

Du får bjuda in precis hur många du vill! Om sex av dina vänner skulle teckna en helårsprenumeration, så förlänger vi din nuvarande prenumeration med ett helt år! Lyckas du "värva" tolv personer förlänger vi den med två år, osv...

För dig som är nyfiken på Kvällsstunden:
Har du någon i din närhet som är prenumerant på Kvällsstunden kan du be om att få använda dennes kundnummer. Detta nummer kan du nämligen använda som din personliga "kampanj-kod" om du vill ha ett gratisnummer av Kvällsstunden hem i brevlådan. Koden ger dig också möjlighet att ta del av vårt fina erbjudande där du får förlängd prenumeration om du väljer att teckna en sådan efter ditt gratisnummer.
Observera! Erbjudandet är helt "riskfritt". Gratisnumret är en gåva från oss till dig och medför inte några krav på vidare prenumeration eller andra åtaganden.