Hjortspringbåten hittades i början av 1920-talet på ön Als och dateras till omkring 350 före vår tideräkning. Båten finns utställd på Nationalmuseet i Köpenhamn.
Forntidens båtar berättar om forna livet
Publicerad den 24 april, 2024
Dela på Facebook
Ur Kvällsstunden vecka 17 – 2024.
Vad kan vi egentligen veta om forntidens båtar? Inte mycket skulle man kanske kunna tro. Men vi har faktiskt ett ganska stort arkeologiskt material som kan berätta om hur forntidens båtar och skepp såg ut.

Du behöver vara inloggad för att kunna se denna artikel. 

Logga in, eller skapa ett 100% kostnadsfritt webbkonto på Kvällsstunden så får du tillgång till denna och alla andra utvalda artiklar samt exklusivt material som endast finns på kvallsstunden.se.

Farkoster för att ta sig fram på vatten har nog människan skapat så länge de har intresserat sig för att ta sig fram över vatten. Eller när man upptäckte att vattnet var rik på mat och det bästa sättet att ta tillvara den var att befinna sig på vattnet, inte stående eller sittande vid stranden. Exakt vilken sorts farkost våra äldsta förfäder använde sig av vet vi inte med hundraprocentig säkerhet. 

Men vi kan anta att i alla fall vissa av farkosterna som användes var så kallade stockbåtar, det vill säga urholkade trästammar. Mängder av sådana har hittats i olika delar av Sverige. Märkligt nog tycks många av dem ha en relativt sen datering. Vissa av dem är till och med inte mer än några hundra år gamla. Men några kan alltså vara så gamla som från stenåldern, i vissa fall till och med från den äldre delen av stenåldern.

Under bronsåldern förändras bilden radikalt. Plötsligt får vi ett mycket större källmaterial att ta ställning till. Under bronsåldern blev det populärt att avbilda olika slags båtar och skepp. Vanligtvis rör det som bilder som huggits in i berg eller hällar, så kallade hällristningar. Men det förekommer vid sidan av dessa även avbildningar av skepp på bronsföremål såsom rakknivar. Det existerade många olika sorters skepp och båtar. Vissa av dem förefaller att ha varit lite mindre medan andra är väldigt stora. Det senare ses bland annat av antalet så kallade bemanningsstreck som finns på dem. De visar hur många personer som båten var bemannad med. 

Bilder visar skepp i solsken

På gotländska bildstenar som dateras till omkring 800 e.v.t. hittar man ofta avbildningar av skepp. Fotot föreställer den ståtliga bildstenen från Tängelgårda. Foto: Ola Myrin, SHM.

Skeppen ser ut att vara av flera skilda modeller. Några har dubbla utdragna stävar, andra har konstfullt högt uppdragna stävar. En intressant detalj på vissa av dem är att man markerat deras sidor på olika sätt. Det förekommer bland annat kryss och liknande. En svensk forskare har förklarat detta med att båtarna som avbildas är skinnbåtar med en inre konstruktion av trä. Båtarna skulle kunna likna de båtar eller kajaker som dagens inuiter använder på Grönland. Förklaringen till att träkonstruktionen syns på hällristningarna skulle vara att bilderna visar skeppen med solen skinande igenom det tunna skinnet. Så kan det naturligtvis vara men vi får vara öppna även för andra förklaringar.

Hällristningarnas och bronsålderns skepp är en fascinerande värld som rymmer mängder med intressant och spännande information. Allt går inte att tolka men en sak står helt klart: skepp har varit en väldigt betydelsefull symbol under bronsåldern som haft bäring såväl för dåtidens religiösa föreställningar som för den mer vardagliga tillvaron. Skeppen var dessutom en förutsättning för den tidens metallkultur. Med hjälp av skepp hämtades de dyrbara metaller som man använde från främmande trakter. Eller så kom främmande handlare hit från avlägsna områden för att saluföra sina varor. 

Det verkar också som om människorna under bronsåldern hade föreställningar om att de döda reste med båt efter det att de dött. I alla fall skulle man kunna tolka gravar som har formen av skepp i sten på det sättet. En del av dessa ”förstenade färjor” till dödsriket har varit dolda av högar medan andra har varit synliga. Tydligen är det här en föreställning som lever kvar väldigt länge i Norden för likartade stenskepp byggdes som minnen över döda ända fram till vikingatiden, en tradition som med andra ord levde i omkring tvåtusen år.

Intressant danskt fynd

Bronsåldern följs av en period som kallas för förromerska järnåldern. Uppenbarligen sker dramatiska händelser på den europeiska kontinenten då som gör att de gamla handelslederna och kontaktnäten bryter samman. Bronsen, som tidigare strömmade in, kommer hit i allt mindre mängder och man börjar utnyttja inhemska fyndigheter av myrmalm. Det arkeologiska materialet när det gäller föremål är relativt sparsamt under den här tiden. Kanske en av orsakerna till detta är just sammanbrottet av handels- och kontaktnäten. 

Det finns emellertid ett mycket intressant danskt fynd som är relevant här. Det gjordes i början av 1920-talet på ön Als i sydöstra Jylland. Fyndet utgörs av en cirka 19 meter lång kanot av lind. I båda ändar finns parallella utsträckta strävor. I både för och akter finns fästen för styråror vilket visar att båten kunde paddlas både framåt och bakåt. Det fanns alltså ingen skillnad mellan för och akter. Intressant nog är båten byggd av plankor som inte är nitade till varandra utan ihopsydda. Detta skulle kunna vara ett arv från bronsålderns skinnbåtar. Fyndet från Hjortspring dateras till omkring 350 före vår tideräkning.

Långt senare, på 90-talet berättar en romersk historiker vid namn Cornelius Tacitus om ett folkslag som han kallar för svioner och som de flesta i dag menar är svearna i Mälardalen. Romaren säger att det här folket var rika på skepp och att deras skepp hade den egenskapen att de kunde ros både framåt och bakåt. Det låter nästan som om Tacitus beskriver en båt av samma typ som den från Hjortspring. 

Från Tacitus tid och några hundra år senare har vi en del inhemska fynd som berättar om hur den tidens båtar såg ut. I Barkarby utanför Stockholm har man till exempel undersökt gravar där kistan ersatts med båtar där otätheter tätats med hjälp av så kallad harts, framställd av kokad björksav. Det finns till med ett svenskt båtfynd från ungefär den här tiden, den så kallade Björkebåten från Gästrikland. Den dateras till omkring 400. Björkebåten har en stockbåt som köl men sedan har den byggts på med plankor. Till skillnad från Hjortspringsbåten har man spikat och nitat ihop borden på Björkebåten. Man skulle kunna se det här som en väsentlig teknisk förbättring och något som öppnade upp för en vidare utveckling. Borden är i Björkebåten av furu medan kölen, den utholkade stocken, är av lind.

Ungefär samtida med Björkebåten är avbildningar av olika slags skepp på så kallade bildstenar som framför allt finns på Gotland. De skepp som uppträder på bildstenarna från den här tiden har höga stävar både fram och bak och de har i allmänhet en kajuta på mitten. Båtarna rors fram och inte sällan ser man roddare som sitter vid sina långa åror och för skeppet framåt. Man har tolkat skeppen som de dödas skepp och att bilderna visar hur den döde förs till dödsriket med ett skepp.

Fram till mitten av 700-talet finns inga belägg för att man i Norden känt till segel. Detta kan tyckas en smula märkligt eftersom vi vet att man i Medelhavsländerna, både bland grekerna och bland romarna, kände till seglens överlägsenhet. Och där hade segel använts väldigt länge. Men trots täta kontakter till Medelhavet redan under bronsåldern var detta en innovation som nordborna inte tog till sig. Men vid mitten av 700-talet var det alltså dags för detta stora steg. 

Det äldsta belägget för segel på ett nordiskt skepp kommer märkligt nog inte från Norden utan från en plats som heter Salme och som ligger på Ösel i Estland. Där hittades år 2008 två märkliga båtgravar fyllda av stupade krigare. Märkligt nog var de begravda inte från trakten utan analyser som gjorts visar att de ursprungligen kom från Mälardalen och sannolikt från Uppland. Att döma av de lämningar som undersöktes har skeppen burit segel. 

Fruktade drakar

Men sedan förändras bilden helt och hållet. Vikingatiden, som börjar omkring 750 – 800 hade inte kunnat bli det den blev utan segelförsedda skepp. Vikingarnas fruktade så kallade drakar hade segel men kunde samtidigt ros och tog sig tack vara sitt grundgående fram överallt. De kunde lägga till i princip vid vilken strand som helst och snabbt ta sig där ifrån. 

Samtidigt var de lämpliga att ta sig fram såväl på havet som i floder. Det här gjorde att vikingarna i princip kunde slå till där de ville. Deras skepp var klinkbyggda och borden sammannitade med järnnitar. 

Skeppens konstruktion gjorde dem rörliga utan att riskera att brytas sönder vilket medförde att de kunde färdas över öppet hav även under hårt väder. 

Det är den här sortens skepp som vi ser avbildade på de vikingatida gotländska bildstenar. Där ser man segelförsedda skepp på väg ut på plundring med stridslystna besättningsmän uppradade. 

Seglen är rutiga vilket antyder att de kan vara tillverkade av flera tygstycken och alltså inte vävda i ett stycke. 

Beräkningar som gjorts för vilka arbetsinsatser ett enda vikingaskepp ha behövts för att kunna byggas visar att det har krävts enorma resurser bara för att bygga ett enda skepp. Det var med andra ord en stor investering att utrusta ett vikingaskepp.

Viktiga byggstenar

Dessa rader om båtar och skepp i det forntida Sverige är allt annat än fullständiga. Det finns mängder av spännande att upptäcka om detta intressanta ämne. Det viktigaste är kanske att framhålla, att båtar och skepp inte bara varit använda för att ta sig fram på vatten. De har varit betydelsefulla för såväl levande som döda och för de gudar människorna trodde på. 

De har dessutom under skilda tider varit förutsättningen för ett inhemskt välstånd. Det senare visar inte minst vikingarnas skepp. De krävdes stora investeringar för att bygga dem, men skeppen var också förutsättningen för att enorma mängder silver och andra dyrgripar skulle strömma in till vårt land från när och fjärran. 

Skeppen och båtarna har med andra ord varit viktiga byggstenar i skapandet av det som vi i dag kallar för Sverige.  

Kent Andersson

Från utgrävningarna av Björkebåten. Arbetet påbörjades i maj 1948. Foto: Länsmuseet Gävleborg
Detalj av rakkniv av brons från bronsåldern. Rakkniven är nästan tretusen år gammal och bilden visar ett skepp med hög, dekorerad stäv. Foto Christer Åhlin, SHM.
På hällristningar från bronsåldern förekommer många olika sorters skepp och båtar. Bilden kommer från Vitlycke, Bohuslän. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum,
Denna modell av båten från Hjortspring i södra Jylland skapades kort efter undersökningen. Båten har utdragna spröt i för och akter. Den har gått att paddla fram och bakåt och träborden är sydda till varandra. Foto Nationalmuseet, København.

Vill du läsa den här artikeln i sin helhet och samtidigt få tillgång till många andra intressanta artiklar, matrecept, pyssel, följetonger med mera? Klicka på bilden nedan för att ladda ner hela numret som e-tidning eller sök något från arkivet härifrån.

Nyfiken på Kvällsstunden?

Passa på att utnyttja vårt fina prova-på-erbjudande! Du får fem nummer – för bara 95 kronor! (Avser papperstidningen)
Passa på!

Ett fin-fint erbjudande

Telefon: 021-19 04 15

Mejla kundtjänst: Klicka här

Post:
Kvällsstunden
Klockartorpsgatan 14
723 44 Västerås

Kvällsstunden och kvallsstunden.se ägs och ges ut av Tidningshuset Kvällsstunden AB. Ansvarig utgivare: Agnetha Brolin. Alla kontaktuppgifter till redaktionen hittar du här.

5/5

Om du har en minut över så skulle vi verkligen uppskatta om du ville lämna ett omdöme om Tidningen Kvällsstunden på vår facebook eller Google. Klicka bara på någon av knapparna nedan.Tack!

Irja Carlsson
Irja Carlsson
14:29 11 Feb 24
Blandat innehåll -- något för alla. Hög kvalité på... artiklarna, kan läsas flera gånger!!!läs mer
Bo Eriksson
Bo Eriksson
11:17 08 Feb 24
Intressant läsning, helst om gamla tider!.
BarbrosPerenner&Träd
BarbrosPerenner&Träd
18:32 16 May 23
Mycket läsvärd, intressanta artiklar. Rekommenderas varmt.
Rose-marie Nilsson
Rose-marie Nilsson
18:14 04 Jan 23
En av de få utgivningar som går i tionde-arv och läses av... alla dessa arvingar/ Leifläs mer
Svante Uller
Svante Uller
22:21 21 Sep 22
En trevlig läsning med ofta ny information i varje nummer.
Thomas Finnberg
Thomas Finnberg
13:46 23 Mar 22
Bra,intressant läsning,fina bilder, brett utbud och... trevliga romaner. korsorden.läs mer
Pia Müller
Pia Müller
12:08 02 Jan 22
Tidning som handlar om lite av varje. En tidning med ofta... intressanta reportage som gör en på gott humör.läs mer
Marie-Louice Börjesson
Marie-Louice Börjesson
13:11 07 Mar 21
Bra reportage som sträcker sig inom alla kategorier.
Ur... historisk synpunkt, Fantastisk.
Inga lögner bara fakta.
Man blir harmonisk bara av att veta att den återkommer 1 ggr/vecka! ❤️
Tack även för era klurigheter såsom bl.a korsorden.
läs mer
Britt Gustafsson
Britt Gustafsson
17:46 10 Nov 20
Den innehåller mycket intressanta reportage
Ulf Löfström
Ulf Löfström
22:34 22 Oct 20
En bra tidning, sprider inte lögner som kvällstidningarna,... berättar fina historier o reportage om det som hänt.läs mer
Nils Dahlgren
Nils Dahlgren
15:25 21 Oct 20
I stort sett allting, utom en del gnällspikar på... "insändarsidorna"! En utomordentligt bra tidning. Intressant, underhållande, bildande!😊😃läs mer
Janne Ek
Janne Ek
07:33 22 Sep 20
Bra och intressant läsning, allmänbildande
Alf Ahlstedt
Alf Ahlstedt
07:14 08 May 20
Staffan Kvist
Staffan Kvist
13:17 02 Apr 20
Att läsa reportagen är så spännande
Inga-Lisa Gustavsson
Inga-Lisa Gustavsson
18:53 16 Jan 20
Många fina reportage om olika orter i Sverige, dessutom... gammaldags romaner och noveller.läs mer
Inga-Britt IB Gustafsson
Inga-Britt IB Gustafsson
15:50 04 Nov 19
Intressanta artiklar, både historiska och i realtid.... Rogivande, avstressande läsning. Gillar den lite gammeldags känslan, både namnet och typsnittet känns trevligt. Har fått vänner att både prova tidningen och bli prenumeranter 🙂läs mer
Bertil Berg
Bertil Berg
08:29 06 Oct 19
Bra reportage, blandat historiskt & nutid
Rune Ljungströmmer
Rune Ljungströmmer
17:05 10 Jul 19
Mycket läsning för mycket lite pengar, delar med grannen... dessutom😍läs mer
Sune Hedström
Sune Hedström
07:17 01 May 19
Reportage om intressanta personer från förr.
The Porsche 924 driver
The Porsche 924 driver
10:55 27 Apr 19
Jätte bra tidning
Gun-Britt Wittgren
Gun-Britt Wittgren
13:45 09 Apr 19
Mycket att läsa både dåtid och nutid
Kent Eriksson
Kent Eriksson
20:06 04 Apr 19
En allmänbildande tidning med intressanta artiklar om vår... historia, kultur, natur och nöjesprofiler. Finurliga korsord och lärorika teman om våra landskap. Alltid överraskande texter. Lär känna Sverige, läs Kvällsstunden. Skönt befriat från kändistrams, latte-eufori och hälsofrälsning 😎läs mer
Jonny Lundström
Jonny Lundström
19:20 31 Mar 19
Tycker att mycket är bra med Kvällsstunden. Främst Noveller... och "Läsarnas egna berättelser" Även kul att läsa om Skådespelare och artister. Korsordet är bra. Helt enkelt en mångsidig tidning.läs mer
John Tjörngren
John Tjörngren
17:02 23 Feb 19
Många intressanta artiklar !
Conny Herbertsson
Conny Herbertsson
16:01 15 Jan 19
Mycket innehållsrik,läsvärd i högsta grad.
Monica Werner
Monica Werner
22:48 01 Jan 19
Att det är en riktig papperstidning som vi faktiskt inte... upptäckt förrän vi själva nått 80-årssträcket. Längtar efter den då det är mycket att läsa för oss bägge två.
God fortsättning på 2019 från två som tänker hänga med
läs mer
Sölve Dahlberg
Sölve Dahlberg
20:56 08 Dec 18
Jag trivs med Kvällstunden.Det är blandat i den.För var och... en.läs mer
Lasseman Svensson
Lasseman Svensson
20:09 15 Oct 18
Jag är 67 år inne på mitt snart 68:tionde år och är inte... allt för gammalmodig, jag gillar Kvällsstunden och finner ro i att bläddra i denna tidning.
Som sagt det är trevligt att bläddra i en riktig tidning i denna digitaliserade värld.
läs mer
Christina Ögrim
Christina Ögrim
13:42 16 May 18
ETT STORT JUBILEUMSGRATTIS till Kvällsstunden 80 år!
Jag... förstår verkligen varför ni finns kvar efter 80 år.
Det är en tidning som jag läser med förtjusning och förväntan. Tittar ivrigt och längtansfullt efter brevbäraren varje tisdag.
Älskar er traditionella och lättlästa layout. Modernisera för allt i världen ingenting! Njutningen av att läsa en äkta papperstidning i behändigt format - HELT UTAN ANNONSER - är ovärderlig.
Era artiklar och reportage är alltid intressanta och läsvärda. Många gånger om celebriteter från förr i tiden, och som verkligen behöver dras fram ur glömskan. Det blir för mig en nostalgitripp down the memory lane.
Er digitala service gör det enkelt, bekvämt - och gratis - att lämna tävlingssvar. Sedan är det bara att ivrigt invänta lottvinsterna. Dessutom är det perfekt storlek på korsordsrutorna, så texten blir lättläst för en starropererad.
Nu i vecka 20 har Kvällsstunden dessutom förärat mig med en helsida om "Rännstensungen från Götgatan 83". Det har gjort mig alldeles varm om hjärtat och oerhört stolt och glad. Då kan jag inte göra annat än att ge Kvällsstunden
FEM SKINANDE GULDSTJÄRNOR
läs mer
Kenneth Falk
Kenneth Falk
15:45 24 Apr 18
Några tycker att tidningens framtoning är gammalmodig, jag... tycker det är en styrka. Att i denna digitaliserade värld få hålla i en papperstidning som påminner om tidningarna som fanns när jag växte upp är en lisa för själen, för även om man hänger med något så när i det moderna mediabruset så känner man sig ganska vilsen ibland. Så snälla, vik inte av från Era traditioner. Dessutom gillar jag den redaktionella texten och dess innehållläs mer
Ingrid Sjödin-Lindström
Ingrid Sjödin-Lindström
13:34 18 Feb 18
Mysig tidning, gillar Sverige-resan; vad finns i våra olika... landskap.
Gunillas kök och stök, bra maträtter och bak, inte så komplicerade.
Lagom svåra korsord och finurliga Naturfrågor.
Sport, nöjes m fl profiler som blir roliga att minnas.
Hela tidningen läsvärd.
Hälsar Ingrid i Västerbotten.
läs mer
Birgitta Nilsson
Birgitta Nilsson
10:55 15 Feb 18
Jag ser fram mot att få denna tidning varje vecka.Den är så... befriande fri från skvaller och har istället intressanta artiklar om allt mellan himmel och jord.Fakta om nöjesprofiler från förr och nu, natur,geografi och läsarnas egna bidrag i form av foton,noveller och minnen.m.m..Att det finns en så här religiöst och politiskt oberoende tidning med fakta och underhållning i lätt tillgängligt format tycker jag är unikt.Personligen är jag också road av hjärngympan korsorden ger;-)läs mer
Ann Christine Eriksson
Ann Christine Eriksson
13:03 14 Feb 18
En mycket bra tidning!
Ronny W-vik
Ronny W-vik
08:28 18 Jan 18
Undebar tidning är 33 år men tycker den är intressant
Ingrid Eriksson
Ingrid Eriksson
10:04 01 Dec 17
Har haft den för flera år sen ..tycker jättemycket om denna... härliga tidning..lite nostalgi i den sååå Härligt!!!läs mer
Christina Lind
Christina Lind
09:33 12 Oct 17
Verkligen ett guldkorn. Mycket spännande och intressant... läsning blandat med recept och korsord!läs mer
Bodil Widén
Bodil Widén
16:51 02 Oct 17
Anitha Säll
Anitha Säll
14:46 28 Apr 16
Fler recensioner
js_loader
Dela Kvällsstunden!

Nyhetsbrevet

Vill du ha information, erbjudanden och rabatter från Kvällsstunden?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

När du registrerar dig på Nyhetsbrevet samtycker du till att få exempelvis erbjudanden, rabatter och allmän information från Kvällsstunden via e-post. Du kan när som helst säga ifrån din prenumeration på nyhetsbrevet om du inte längre vill ha det.

Lyssna på Radio Viking här! Klicka på radion för att starta!

radioRV7

Saknar du ett webbkonto? Du skapar enkelt ett kostnadsfritt konto härifrån.

Du är på väg att logga ut.
Vill du fortsätta?

Just nu har du inga aktiva prenumerationer på E-TIDNINGEN eller TALTIDNINGEN.
Välj ett alternativ nedan för att köpa och aktivera önskad digital prenumeration av Kvällsstunden.