Kvällsstunden vecka 36 – 2017

Näst efter John Bauer var Rolf Lidberg den svenske konstnär som tydligast gav oss av bilden av hur troll ser ut. Hans ”trollkonst” blev älskad i breda folklager, unga, gamla och mitt emellan. Men Lidberg hade fler strängar på sin lyra. Han var också en framstående botaniker med ett särskilt stort intresse för orkidéer. Det intresset väcktes hos honom i mitten av 1950-talet, då han fick höra talas om ett fynd av orkidén norna i hemlandskapet Medelpad. Orkidéintresset förde honom efterhand ut på resor till bland annat Sicilien, Sovjetunionen och Kanarieöarna. En ny landskapsflora för Medelpad blev ett stort livsprojekt för Rolf Lidberg, så stort att han inte hann bli färdig med den under sin livstid.

 

Mer ur veckans nummer

Mellan 1959 och 1973 var Bröderna Cartwright en populär westernserie i svensk tv. Pappa Ben, Adam, Hoss och Little Joe vann i olika grad våra hjärtan. I synnerhet den sistnämnde, spelad av Michael Landon, blev en stor idol bland den yngre kvinnliga publiken. Trots att det hunnit gå 44 år sedan serien lades ner i USA repriseras den fortfarande i olika tv-kanaler.

Familjebild på Cartwrights. Från vänster Adam, spelad av Pernell Roberts, Hoss, spelad av Dan Blocker, och pappa Ben, spelad av Lorne Greene. Bakom dessa tre står Michael Landon som var lillebror Joe.

Dalmålning är ett begrepp för det tapetmåleri på väv och papper som utfördes av folkliga naivistiska målare, oftast från Dalarna, från slutet av 1700-talet och ungefär 100 år framåt. Men också författarinnan Harriet Löwenhjelm, annars mest okänd för vistexten om Beatrice-Aurore, ägnade sig åt sådan konst under en period i början av 1900-talet. Detta föll dock inte hennes dåvarande lärare vid den konservativa Konstakademien i smaken. För sina ”dalamålningars” skull fick hon sluta som elev på skolan.

Harriet Löwenhjelm 1917. Infälld Elsie Dicksons bok om Löwenhjelms dalamålningar.

Lasse Hindmar var en av Sveriges främsta tävlingsgångare under 40-, 50- och 60-talen. Men de riktigt prestigefyllda troféerna kom han aldrig i åtnjutande av, delvis på grund av återkommande konflikter med Svenska Gångförbundets ledning. Först efter karriärens slut fick Hindmar upprättelse i och med att gångförbundets ordförande röstades bort med stor majoritet.

Lars Hindmar var omstridd under sina elitår.

Comments are closed